Bliv
kontaktet

Social

I Altingets socialpolitiske netværk beskæftiger vi os med socialpolitik i den bredeste forstand af begrebet. Vi tager emner op, som går på tværs af hele velfærdssamfundet og dets institutioner. Men vi gør det med det formål, at vi gerne vil bidrage til udvikling og fornyelse af velfærdssamfundet og indsatserne overfor de forskellige grupper, som er særligt udsatte. I netværket samles aktører fra den offentlige sektor, civilsamfundet og den private sektor til en åben og nysgerrig debat i et lukket rum om væsentlige socialpolitiske spørgsmål. 

Mødeleder

Socialpolitik er meget mere end de politikker, som vedrører det såkaldte specialiserede socialområde. Den store socialpolitik handler om, hvilket samfund vi vil være, hvilken grad af tryghed vi som borgere ønsker at opleve, og hvordan sammenhængskraften i samfundet udvikler sig.

- Knud Aarup, landsformand, Bedre Psykiatri, tidl. direktør, Socialstyrelsen

Netværket ledes af Knud Aarup, tidligere direktør i Socialstyrelsen og nu landsformand for Bedre Psykiatri. Knud vil facilitere møderne, sikre et højt fagligt niveau i indlæg og debatter samt bidrage med sin særlige viden indenfor det socialpolitiske område. 

Program

22/9-2020

Ulrik Lund Sørenesn & Iben Nørup

Døgnmøde på Bornholm

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører på ældreområdet. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet fra og til Københavns Lufthavn.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, kl. 8:30

Iben Nørup, lektor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

Unge i beskæftigelse - en status fra forskningen

Danmark har skandinavisk rekord i andel af unge mellem 18-24 år, som er uden for arbejdsmarkedet, uden uddannelse og ikke i gang med træning eller aktivering (NEET). Der er derfor god grund til at sætte fokus på unge i uddannelse og beskæftigelse. Vi får en status på, hvad vi ved om unge og beskæftigelse, og hvad ledighed egentlig gør ved de unge fra Iben Nørup, der er lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet.

Grønbechs Hotel, Vinkelstræde 2, Allinge , kl. 10:15

Ulrik Lund-Sørensen, programleder, Interventionsensheden, Rockwoolfonden & Signe Weinreich leder af UngeGuiden, Roskildes kommunale ungeindsats

... og hvad gør vi ved det? Erfaringer med ny virksomhedsrettet ungeindsats

ROCKWOOL Fondens initiativ NExTWORK afprøves af Roskilde Kommune som den første kommune i Danmark. NExTWORK er et netværk, hvor udsatte unge og virksomheder sammen tager ansvar for at finde praktikmuligheder ved at fokusere på interesser og motivation. Målet er at få udsatte unge i varigt job eller uddannelse. Lykkes det, er der milliarder at hente for samfundet og forbedret livskvalitet for de unge. På døgnmødet vil Ulrik Lund-Sørensen fra Rockwoolfonden fortælle mere om initiativet, og samtidigt vil en repræsentant fra Roskilde Kommune fortælle om implementeringen af projektet og ikke mindst de resultater, kommunen har opnået.

Grønbechs Hotel, Vinkelstræde 2, Allinge , kl. 13:00

2/11-2020

Mads Bilstrup, formand, Dansk Socialrådgiverforening

Status på en ny, social helhedslov

I 2018 besluttede den daværende regering, at der skulle sikres en højere grad af sammenhæng og helhed for borgerne. Udgangspunktet var en erkendelse af, at man i mange år havde talt om behovet for at få tænkt social-, beskæftigelses-, uddannelses- og sundhedspolitik bedre sammen. Målet var en ny samlet hovedlov, som skulle skabe rammerne for en helhedsorienteret indsats, som tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov, og som indebærer, at borgere og familier med komplekse problemer får én samlet indgang til den offentlige sektor. Loven skulle give kommunerne mulighed for at skabe en helt ny og anderledes måde at hjælpe borgere med komplekse problemer. På dette møde skal vi have en status og starte diskussionen med par repræsentanter fra de politiske partier (offentliggøres snarest) samt Mads Bilstrup, der er formand i Dansk Socialrådgiverforening.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets socialpolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af den socialpolitiske arena.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.


Accepter betingelser