Bliv
kontaktet

Social

I Altingets socialpolitiske netværk beskæftiger vi os med socialpolitik i den bredeste forstand af begrebet. Vi tager emner op, som går på tværs af hele velfærdssamfundet og dets institutioner. Men vi gør det med det formål, at vi gerne vil bidrage til udvikling og fornyelse af velfærdssamfundet og indsatserne overfor de forskellige grupper, som er særligt udsatte. I netværket samles aktører fra den offentlige sektor, civilsamfundet og den private sektor til en åben og nysgerrig debat i et lukket rum om væsentlige socialpolitiske spørgsmål. 

Mødeleder

Socialpolitik er meget mere end de politikker, som vedrører det såkaldte specialiserede socialområde. Den store socialpolitik handler om, hvilket samfund vi vil være, hvilken grad af tryghed vi som borgere ønsker at opleve, og hvordan sammenhængskraften i samfundet udvikler sig.

- Knud Aarup, landsformand, Bedre Psykiatri, tidl. direktør, Socialstyrelsen

Netværket ledes af Knud Aarup, tidligere direktør i Socialstyrelsen, tidligere Social- og Arbejdsmarkedsdirektør, Randers Kommune og aktiv i civilsamfundet. Knud vil facilitere møderne, sikre et højt fagligt niveau i indlæg og debatter samt bidrage med sin særlige viden indenfor det socialpolitiske område. 

Program

2/11-2020

Mads Bilstrup, formand, Dansk Socialrådgiverforening

Status på en ny, social helhedslov

I 2018 besluttede den daværende regering, at der skulle sikres en højere grad af sammenhæng og helhed for borgerne. Udgangspunktet var en erkendelse af, at man i mange år havde talt om behovet for at få tænkt social-, beskæftigelses-, uddannelses- og sundhedspolitik bedre sammen. Målet var en ny samlet hovedlov, som skulle skabe rammerne for en helhedsorienteret indsats, som tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov, og som indebærer, at borgere og familier med komplekse problemer får én samlet indgang til den offentlige sektor. Loven skulle give kommunerne mulighed for at skabe en helt ny og anderledes måde at hjælpe borgere med komplekse problemer. På dette møde skal vi have en status og starte diskussionen med par repræsentanter fra de politiske partier (offentliggøres snarest) samt Mads Bilstrup, der er formand i Dansk Socialrådgiverforening.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30

8/2-2021

Mangler endelig bekræftelse

Status fra Christiansborg - Barnets Lov

Til dagens møde har vi inviteret Social- og Idenrigsminister, Astrid Krag, forbi til en debat om regeringens strategi for det socialpolitiske område. Regeringen ønsker at styrke indsatsen for udsatte børn og unge, så børnene får den rette hjælp og støtte tidligt i deres liv. Vi retter fokus mod tre specifikke spor, som også regeringen vil fokusere på: 1) Flere tidligere anbringelser og bedre kvalitet 2) Barnets stemme og 3) Overgangen til voksenlivet. Vi uddyber og går i dialog med ministeren på mødet.

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30-12:30

23/3-2021

Et nyt og bedre kontanthjælpssystem?

I december 2019 nedsatte regeringen en ydelseskommission, som skal se nærmere på kontanthjælpssystemet. Ambitionen er at finde en løsning, hvor bl.a. kontanthjælpsloftet afskaffes, og der tages hensyn til børnefamilier samt at man sikrer en tilskyndelse til at blive medlem af en a-kasse. Man ønsker også, at kontanthjælpsmodtagere skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet så stort et omfang som muligt, og at det kan betale sig at arbejde. Men er det et sisyfosarbejde, som man har kastet ydelseskommissionen ud i eller ser vi kommissionen knække den hårde nød, som en omkalfatring af systemet er? Sammen med Altingets arbejdsmarkedspolitisk netværk dykker vi derfor ned i ydelseskommissionens konkrete anbefalinger, den politiske reaktion og hvad vi kan forvente os af fremtidens kontanthjælpssystem. Vi forsøger at få både ydelseskommission og det politiske niveau i tale, og indgå i en kritisk dialog om udviklingen af et velfungerende kontanthjælpssystem.

Mødested tilgår, kl. 9:00-13:00

4/5-2021

Døgnmøde på Bornholm

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører på ældreområdet. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet fra og til Københavns Lufthavn.

I år retter vi fokus mod afspecialieringen på handicapområdet og behandler spørgsmålene: Kan man som forældre få den nødvendige støtte til sit handicappede barn? Og hvorfor ender så stor en del af de handicappede unden for arbejdsmarkedet?

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, kl. 8:00-9:20

23/9-2021

Afventer

Magter kommunerne det specialiserede område?

Vi forventer, at socialministeriets gennemgang af det specialiserede område er afsluttet i november 2021. Vi inviterer en forsker og en kommunal repræsentant til at drøfte resultatet med netværket. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30-12:30

2/11-2021

Anna Piil Damm, Aarhus Universitet, Institut for Økonomi, Trygfondens Børneforskningscenter

Skolens sociale ansvar

Hvorfor skal vi flytte børn fra deres skoledistrikter? Og hvorfor er fremmøde i skolen vigtig? Flere gange har det været diskuteret, om der skal gøres noget ved fordelingsmetoden, som gymnasierne bruger til fordeling af skoleelever. Den såkaldte ’klyngemodel’ er eksperternes bedste bud på, hvordan man kommer nogle af problemerne i forkøbet. Trygfondens Børneforsknigscenter er på trapperne med et forskningsprojekt om virkningerne af omfordeling af tosprogede elever mellem folkeskoler, og vi har inviteret Anna Piil Damm fra forskningscentret til at komme og præsentere nogle af resultaterne og bidrage til diskussionen om integration i landets folkeskoler.

Ubbes Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København K, kl. 13:30-16:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets socialpolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af den socialpolitiske arena.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.


Accepter betingelser