Socialpolitisk netværk


Altingets socialpolitiske netværk beskæftiger sig med en række emner på den socialpolitiske dagsorden, lige fra indsatsen for udsatte familier til hjemløse, retssikkerhedshedspørgsmål såvel som vidensbasering i socialpolitikken. I netværket samles aktører fra det offentlige og det private, og er din mulighed for at møde nøgleaktører fra feltet og erfaringsudveksle med ligesindede. 

Programmet for 2017-2018 er nu på plads og kan ses neden for. Du kan ligeledes se programmet for netværkets første år ved at følge linket her.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i starten af maj måned 2018 til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er journalist og kommunikationsrådgiver Nana Askov, der blandt andet har været redaktionschef på UgebrevetA4 og Avisen.dk.

Se hele programmet for 2016-2017 her.

  

Disruption af socialområdet

 

Anne Kjær Skovgaard, udviklingschef i Den Sociale Kapitalfond

Den fjerde industrielle revolution ruller ind over det danske arbejdsmarked med en voldsom kraft. For nogen giver det bedre muligheder for at blive en del af fællesskabet, mens udviklingen skubber andre længere ud. I samarbejde med TrygFonden og Det Centrale Handicapråd undersøger Den Sociale Kapitalfond, hvad udviklingen betyder for de grupper, der allerede er på kanten af arbejdsmarkedet. Udviklingschef Anne Kjær Skovgaard fortæller om projektet, herunder hvilke virksomheder og brancher, der er fremtidens arbejdsplads for udsatte grupper.  

Børsbygningen, fredag 15. september 2017 kl. 09.00-12.00

 

Hjemløshed i Danmark

Lars Benjaminsen, forsker ved VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Fire ud af fem hjemløse er enten psykisk syge eller har et misbrug, mens en tredjedel er udfordret af begge dele, viste SFI's kortlægning af hjemløshed i Danmark i 2015. Men hvad siger forskningen ellers om de hjemløse? Om deres vej ind og ud af hjemløshed? Og om hvilke indsatser der virker? Forsker ved SFI Lars Benjaminsen fortæller om mønstrene på hjemløseområdet og forskningens bud på effektive tiltag.

Ubbes Vinbar, Ny Vestergade 1, København, torsdag 30. november 2017 kl. 15.00-18.00

 

Retssikkerhed for samfundets svageste

Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening

Fra tid til anden dukker der historier, som får borgerne til at sætte spørgsmålstegn ved retssikkerheden på socialområdet. Og det fik daværende socialminister Karen Ellemann (V) til at udtrykke, at tilliden mellem borgere og kommuner er i bund. Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau tegner et nutidsbillede af retssikkerheden på det sociale område og giver sit bud på, hvordan man kan genoprette tilliden mellem kommunerne og deres borgere.

Børsbygningen, onsdag 7. februar 2018 kl. 09.00-12.00

 

Altingets årlige socialdøgn - Grønbechs Hotel onsdag 18. april 2018
Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Velkomst og indlogering på hotellet
  • Formiddagsmøde og indlæg ved Steffen Rasmussen, leder, Projekt Fundamentet
  • Fælles frokost
  • Indlæg ved Ulrikke von Tangen Rothe, daglig leder, helhedsorienteret sagsbehandling, Lolland Kommune
  • Walk n' talk rundt i Allinge
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Spisestuen' og 'Øltinget'
  • Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem.

 

Fra udsat til uddannet

Steffen Rasmussen, leder af Projektet Fundamentet

Organisationen Fundamentet i Aarhus hjælper udsatte og sårbare mennesker i alle aldre til at mestre livet gennem nye former for sociale indsatser, og en måling fra Lind Invest viser, at pr. investeret krone skabte projektet i 2016 en værdi på 13,6 kroner. Leder af Fundamentet Steffen Rasmussen fortæller om arbejdet med organisationen og historien bagved. Ligeledes fortæller han om arbejdet med de unge igennem projektet ”Vi tror på dig”, der hjælper ca. 50 sårbare og udsatte unge årlig, med forskellige problemer, tættere på uddannelse eller beskæftigelse samt øge deres livskvalitet og selvindsigt.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, onsdag 18. april 2018 inkl. overnatning

 

Familien for bordenden

Ulrikke von Tangen Rothe, chefkonsulent og daglig leder af helhedsorienteret sagsbehandling i Lolland Kommune

Lolland Kommune har haft stor succes med sit projekt ”Helhedsindsats for Familier” og udvidede derfor projektet til at omfatte 100 familier i kommunen ved indgangen til år 2017. Chefkonsulent og daglig leder af af kommunens helhedsorienteret sagsbehandling Ulrikke von Tangen Rothe fortæller om erfaringerne, udfordringerne og den fremtidige indsats for udsatte og sårbare familier i Lolland Kommune.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, onsdag 18. april 2018 inkl. overnatning

 

Tidlig indsats - livslang effekt

Repræsentant for Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har indgået et partnerskab med en række kommuner om udviklingen af en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge, inspireret af erfaringerne fra Sverige. På dagens møde vil Socialstyrelsen fortælle om erfaringerne med indsatsen og give deres bud på udviklingen i indsatsen overfor for udsatte familier.

Børsbygningen, mandag 4. juni 2018 kl. 09.00-12.00

 

Med forbehold for ændringer.