Bliv
kontaktet

Social

I Altingets socialpolitiske netværk beskæftiger vi os med socialpolitik i den bredeste forstand af begrebet. Vi tager emner op, som går på tværs af hele velfærdssamfundet og dets institutioner. Men vi gør det med det formål, at vi gerne vil bidrage til udvikling og fornyelse af velfærdssamfundet og indsatserne overfor de forskellige grupper, som er særligt udsatte. I netværket samles aktører fra den offentlige sektor, civilsamfundet og den private sektor til en åben og nysgerrig debat i et lukket rum om væsentlige socialpolitiske spørgsmål. 

Mødeleder

Socialpolitik er meget mere end de politikker, som vedrører det såkaldte specialiserede socialområde. Den store socialpolitik handler om, hvilket samfund vi vil være, hvilken grad af tryghed vi som borgere ønsker at opleve, og hvordan sammenhængskraften i samfundet udvikler sig.

- Knud Aarup, landsformand, Bedre Psykiatri, tidl. direktør, Socialstyrelsen

Netværket ledes af Knud Aarup, tidligere direktør i Socialstyrelsen, tidligere Social- og Arbejdsmarkedsdirektør, Randers Kommune og aktiv i civilsamfundet. Knud vil facilitere møderne, sikre et højt fagligt niveau i indlæg og debatter samt bidrage med sin særlige viden indenfor det socialpolitiske område. 

Program

Tidligere begivenheder

Vis

13/12-2022

Siddharta Baviskar, Lektor, Københavns Professionshøjskole, Socialrådgiveruddannelsen

Grønlændere i Danmark - hvorfor er vi ikke gode nok til at hjælpe og integrere?

Omkring 1000-1500 grønlændere i Danmark ud af cirka 18.000 ender deres liv på overførselsindkomst og med alvorlige sociale problemer. Det har vi set de seneste 40 år. Hvorfor kan det danske samfund ikke støtte grønlændere bedre? Grønland er trods alt en del af Rigsfælesskabet. Hvad har vi fået ud af mange års målrettet indsats overfor grønlændere i Danmark? Vi har inviteret Siddhartha, der er lektor på Københavns Professionshøjskole på Socialrådgiveruddannelsen. Siddhartha har i 2015 sammen med VIVE udgive en rapport om grønlændere i Danmark, som han blandt andet vil tage udgangspunkt i, når han gæster netværket. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K., kl. 9:30-12:30

1/2-2023

Nina Tejs Jørring, overlæge og forperson i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab

10 års-planen for psykiatrien: perspektiv fra Børne- og Ungdomspsykatrien

Sammen med Altinget børn og ungepolitiske netværk sætter vi fokus på 10-årsplan for psykiatrien, som politikerne ventes at have vedtaget i sommeren 2022. Problemerne i psykiatrien er så omfattende og komplekse, at ingen fagfolk gør sig forhåbninger om, at problemerne hurtigt er løst med den kommende plan.

Til at gøre status og se frem får vi besøg af den nye forperson i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, Nina Tejs Jørring. Hun har blandt andet til opgave at følge 10-årsplanen for psykiatrien helt i mål og holder hele vejen igennem særligt fokus på behandling, der inkluderer hele familien. 

Nina arbejder som overlæge i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region H og har tidligere arbejdet på Ambulatorium for Spiseforstyrrelser og været leder af Familieterapeutisk team under Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden, der behandler de familier, der hverken passer ind i kommunerne eller psykiatrien. Vi hører, med udgangspunkt i hendes praksiserfaring fra sundhedsvæsenet, hvad Ninas ønsker til en handleplan er, og hvordan hun arbejder, eller har arbejdet, for at opnå målet. 

Og vi skal også rejse det svære spørgsmål: Når der ikke er penge og medarbejdere nok, hvor skal vi så for alvor satse? I kommunerne og socialpsykiatrien eller en den regionale psykiatri? Og hvad med almen praksis?

 

Blox, Bryghuspladsen, 1472 København K2, kl. 9:30-13:00

12/4-2023

Finn Amby, Lektor, ph.D., Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund VIA University College og Jakob Rauff Pedersen Kokfelt, Adm. Direktør Refurb A/S.

Det fleksible arbejdsmarked

Hvem ansætter den gruppe af borgere, der ligger på kanten af arbejdsmarkedet? Og kan man gøre noget for at øge incitamentet hos virksomhederne til at ansætte flere grupper af borgere, f.eks. fleksjobbere, tidligere stress-ramte og personer med handicap?

Flere undersøgelser viser, at beskæftigelsen er lav blandt personer med handicap. Hvad er det for nogle barrierer, der eksisterer i forhold til at øge beskæftigelsen for denne gruppe? En analyse fra Institut for Menneskerettigheder peger på, at tilknytningen til arbejdsmarkedet er afgørende i forhold til at føle sig inkluderet, opnå større grad af selvbestemmelse - og ikke mindst øge livskvaliteten. Så har virksomhederne et socialt ansvar? Og kan man ligefrem tale om en økonomisk fidus i at ansætte flere på kanten af arbejdsmarkedet?

Hvordan arbejder vi os hen imod et mere rummeligt arbejdsmarked, og hvordan klæder vi arbejdstageren og arbejdsgiveren på til opgaven? 

Det diskuterer vi på dagens møde med input fra forskningen og fra en case-virksomhed, der har erfaring med det, og som faktisk mener, at det ikke er en større ledelsesopgave, som argumentet ellers tit lyder på for ikke at ansætte denne gruppe af borgere – tværtimod. Den kan være lettere at gå til hos personer, der egentlig bare ønsker en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Oplægsholdere: Finn Amby, Lektor, ph.D., Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund VIA University College og Jakob Rauff Pedersen Kokfelt, Adm. Direktør Refurb A/S.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København, kl. 9:30-12:30

29/8-2023

Døgnmøde på Kragerup Gods: Kan social politik blive højpolitik?

Socialpolitik handler om omsorg og forsørgelse af de mennesker i samfundet, der af den ene eller anden årsag ikke kan tage vare for sig selv. Det er mennesker uden de store ressourcer til at råbe op og tage del i den offentlige debat. Og hvad sker der så?

Nogle vil mene, at konsekvensen er, at socialpolitik er blevet et underprioriteret politisk område - nu og historisk set. Men hvordan kan det være, og er det muligt at ændre? Og i så fald, hvad skal der så til?

På årets døgnmøde vil vi diskutere om, og hvordan socialpolitik kan blive højpolitik, og det vil vi gøre med input fra både medier, forskning og den politiske verden.

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 10:00-8:00

2/11-2023

Socialpolitisk status: Hvor er det politiske fokus nu og i fremtiden?

Socialpolitik danner rammen for dette netværk, og netop derfor zoomer vi ind på socialpolitikken med besøg fra Christiansborg.

Til dette møde er det ret præcist et år siden valget, og derfor tager vi en status på de visioner og udfordringer Folketingets politiske ordfører har og står overfor. Hvilke sociale områder har de fokus på? Hvad vil de gøre for at løfte vores velfærdssamfund? Og hvor mener de, at vi som samfund skal hen?   

Vi oplyser snarest om, hvilke politiske ordførere, vi inviterer ind.

Mødested tilgår, kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets socialpolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af den socialpolitiske arena.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser