Socialpolitisk netværk


Altingets socialpolitiske netværk beskæftiger sig med en række emner på den socialpolitiske dagsorden. Vi stiller blandt andet skarpt på tværfagligt samarbejde i kommunerne, forskellige tilgange til socialt arbejde for udsatte borgere og økonomi vs. etik på socialområdet. I netværket samles aktører fra det offentlige og det private, og det er din mulighed for at møde nøgleaktører fra feltet og erfaringsudveksle med ligesindede. 

Programmet for 2019 er nu stort set på plads og kan ses nedenfor. Du kan ligeledes se programmet for netværkets første år ved at følge linket her.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, inviteres der i én gang årligt til et særligt netværks-topmøde på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

 

Fremtidens leder og trivsel på arbejdspladsen

 

Anja Gammelgaard Petersen, indehaver, Multivers

Trivsel og arbejdsglæde er konsekvenser af god ledelse, hvilket i fremtiden vil stille krav til, at man som leder evner at skabe klare rammer, mål og retning samt motivation og engagement. Forandring er den eneste konstante på fremtidens arbejdspladser, hvorfor begrebet mening, stærke relationer og procesledelse bliver vigtige ledelsesværktøjer, der bidrager til trivsel.Anja vil give sine bud på, hvad det kræver af fremtidens leder at sikre trivsel på arbejdspladsen. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, tirsdag 27. august 2019 kl. 09:30 - 12:30

 

Erfaringer med udsatte boligområder


Michael Ziegler, borgmester, Høje Taastrup Kommune

Byrådet i Høje Taastrup Kommune vedtog i 2016 et program, der skulle sætte et nyt fokus på udsatte boligområder med fem særlige indsatsområder, som skal løfte de udsatte boligområder i kommunen. Projektet er blevet til som et samarbejde mellem kommunen og de boligorganisationer, som administrerer de udsatte boligområder. Vi skal nu, tre år efter, høre fra borgmesteren selv, hvordan det er gået. Hvilke fælles løsninger for de udsatte boligområder er der fundet frem til, hvordan kræfterne blevet forenet i et strategisk og praktisk samarbejde, og hvilke erfaringer tager kommunen med herfra?

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 30. oktober 2019 kl. 09.30 - 12.30


Uddannelse som led i en helhedsorienteret indsats

Frans Ørsted, lektor, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

Vi taler meget om den tidlige sociale indsats, og i den forbindelse er uddannelsesaspektet interessant at vurdere som et forebyggende element. Frans Ørsted, der blandt andet har forsket i trivsel, læringsmiljøer, relationskompetencer og inklusion, vil på dagens møde fortælle om, hvordan uddannelse først og fremmest kan være et led i en helhedsorienteret, tidlig indsats, men også hvordan uddannelserne, særligt folkeskolen, bør tilrettelægges for, at det kan lykkes. Frans vil også dele erfaringer fra en tur til USA, hvor han har set på nye indsatser i stærkt belastede områder i Chicago og New York. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 10. december 2019 kl. 09.30 - 12.30

Anbringelser - færre eller flere? 

 

Frank Cloyd Ebsen, docent, Institut for Socialt Arbejde, Professionshøjskolen Metropol, 

Ifølge Danmarks Statistik er antallet af anbragte børn faldet de seneste år. Anbringelser har også været et emne, der er blevet diskuteret af særligt S og SF under valgkampen, hvor der herskede uenighed om, hvorvidt flere anbringelser er løsningen for udsatte børn og unge. Frank Cloyd Ebsen, der dagligt leder forskningsprogrammerne med udsatte børn og unge på Metropol, og som har haft en aktiv stemme i debatten om anbringelser i flere sammenhænge, vil på dagens møde bringe sit perspektiv på spørgsmålet. 


Anbringelser ifølge Ankestyrelsen

Hannah Brandt, chef for klage- og underretningssager, Ankestyrelsen i Aalborg & Lise Gry Beder, chef for Ankestyrelsens børnekontor i København

Ankestyrelsen er klageinstans på anbringelsesområdet og er en koordinerende myndighed i forhold til kommunernes praksis på området. Ankestyrelsen har også en særlig kompetence til at reagere ved omsorgssvigt af og overgreb mod børn og unge under 18 år, i de tilfælde hvor kommunen ikke gør det. Antallet af klage- og underretningssager i Ankestyrelsen har været stigende over de seneste år. På dagens møde vil Hannah Brandt og Lise Gry Beder give et indblik ind i maskinrummet i Ankestyrelsens arbejde på området og give et bud på nogle aktuelle tendenser og udfordringer på området, som Ankestyrelsen ser via de konkrete sager.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 25. februar 2020 kl. 09.30 - 12.30

 

Arena Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor vidensdeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen mere end 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for den næste generation inden for bl.a. fremtidens kompetencer, velfærds- og sundhedsteknologi, fremtidens demokrati og bæredygtig vækst.

I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen opdateres løbende, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer.

København, 26. marts 2020 kl. 9.30 - 16.30

 

Yderligere information om møderækken følger snarest