Bliv
kontaktet

Social

I Altingets socialpolitiske netværk beskæftiger vi os med socialpolitik i den bredeste forstand af begrebet. Vi tager emner op, som går på tværs af hele velfærdssamfundet og dets institutioner. Men vi gør det med det formål, at vi gerne vil bidrage til udvikling og fornyelse af velfærdssamfundet og indsatserne overfor de forskellige grupper, som er særligt udsatte. I netværket samles aktører fra den offentlige sektor, civilsamfundet og den private sektor til en åben og nysgerrig debat i et lukket rum om væsentlige socialpolitiske spørgsmål. 

Mødeleder

Socialpolitik er meget mere end de politikker, som vedrører det såkaldte specialiserede socialområde. Den store socialpolitik handler om, hvilket samfund vi vil være, hvilken grad af tryghed vi som borgere ønsker at opleve, og hvordan sammenhængskraften i samfundet udvikler sig.

- Knud Aarup, landsformand, Bedre Psykiatri, tidl. direktør, Socialstyrelsen

Netværket ledes af Knud Aarup, tidligere direktør i Socialstyrelsen, tidligere Social- og Arbejdsmarkedsdirektør, Randers Kommune og aktiv i civilsamfundet. Knud vil facilitere møderne, sikre et højt fagligt niveau i indlæg og debatter samt bidrage med sin særlige viden indenfor det socialpolitiske område. 

Program

Tidligere begivenheder

Vis

1/9-2022

Døgnseminar

Årets døgnseminar foregår i naturskønne omgivelser på Kragerup Gods. Gennem et døgn skaber vi rammerne for og tiden til fordybelse, inspiration, sparring og mere uformelle snakke i netværket over blandt andet en god middag om aftenen. 

Kragerup Gods, kl. 9:00-9:00

Torben Andersen, politisk redaktør, Mandag Morgen

Historisk velfærdsforsøg: Frikommuner har sat gang i 200 lokale forsøg

Over 200 lokale forsøg med dagtilbud, folkeskoler og ældrepleje blev sat i gang i kølvandet på Mette Frederiksens ’vilde idé’ om at gøre syv kommuner til frikommuner. Det gjorde hun ved at fritage dem for nogle af de statslige love og regler, der normalt binder institutionerne.

Det har nogle steder ført til kortere skoledage for børnene, mens det andre steder har givet hurtigere hjælp til ældre og flere besøg fra samme hjælpere. Nu er det så blevet tid til at fritstille de resterende 91 kommuner i det, der må siges at være et af de største velfærdseksperimenter i nyere tid.

På døgnmødet vil Mandag Morgens politiske redaktør, Torben K. Andersen, tage os igennem nogle af de erfaringer, der er blevet gjort i de første syv frikommuner, lige fra gode oplevelser med innovation og frihed, til hvordan udsigten til friere rammer kan lede til angst, nervøsitet og usikkerhed blandt medarbejdere og ledere i velfærdens frontlinje. Og hvad sker der nu, hvor forsøget skal udbredes til resten af landets kommuner?

 

Kragerup Gods, kl. 10:15-11:30

2/11-2022

Tilgår snarest

Civilsamfundets rolle i fremtidens velfærdssamfund

Fremtidens udfordringer, med et stigende antal ældre og den akutte rekrutteringskrise, råber på flere hænder - mere arbejdskraft - til flere af samfundets hårdtprøvede sektorer. Kampen om arbejdskraften kører allerede for fulde drøn, og flere steder i samfundet spørger man, hvordan vi skal sørge for at skaffe de mange ekstra hænder, fremtiden fordrer? Vi skal sikre fremtidens velfærd, og på dette møde retter vi tager vi problemstillingen op og retter særligt fokus mod civilsamfundets rolle i denne omdiskuterede problemstilling. 

 

 

Blox, Bryghusgade 1, 1473 København, kl. 9:30-12:30

13/12-2022

Siddharta Baviskar, Lektor, Københavns Professionshøjskole, Socialrådgiveruddannelsen

Grønlændere i Danmark - hvorfor er vi ikke gode nok til at hjælpe og integrere?

Omkring 1000-1500 grønlændere i Danmark ud af cirka 18.000 ender deres liv på overførselsindkomst og med alvorlige sociale problemer. Det har vi set de seneste 40 år. Hvorfor kan det danske samfund ikke støtte grønlændere bedre? Grønland er trods alt en del af Rigsfælesskabet. Hvad har vi fået ud af mange års målrettet indsats overfor grønlændere i Danmark? Vi har inviteret Siddhartha, der er lektor på Københavns Professionshøjskole på Socialrådgiveruddannelsen. Siddhartha har i 2015 sammen med VIVE udgive en rapport om grønlændere i Danmark, som han blandt andet vil tage udgangspunkt i, når han gæster netværket. 

Blox, Bryghuspladsen, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

1/2-2023

Nina Tejs Jørring, overlæge og forperson, Børn- og Ungdompsykiatrisk Selskab

10 års-planen for psykiatrien: perspektiv fra Børne- og Ungdomspsykatrien

Sammen med Altinget børn og ungepolitiske netværk sætter vi fokus på 10-årsplan for psykiatrien, som politikerne ventes at have vedtaget i sommeren 2022. Problemerne i psykiatrien er så omfattende og komplekse, at ingen fagfolk gør sig forhåbninger om, at problemerne hurtigt er løst med den kommende plan.

Til at gøre status og se frem får vi besøg af den nye forperson i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, Nina Tejs Jørring. Hun har blandt andet til opgave at følge 10-årsplanen for psykiatrien helt i mål og holder hele vejen igennem særligt fokus på behandling, der inkluderer hele familien. 

Nina arbejder som overlæge i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region H og har tidligere arbejdet på Ambulatorium for Spiseforstyrrelser og været leder af Familieterapeutisk team under Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden, der behandler de familier, der hverken passer ind i kommunerne eller psykiatrien. Vi hører, med udgangspunkt i hendes praksiserfaring fra sundhedsvæsenet, hvad Ninas ønsker til en handleplan er, og hvordan hun arbejder, eller har arbejdet, for at opnå målet. 

Og vi skal også rejse det svære spørgsmål: Når der ikke er penge og medarbejdere nok, hvor skal vi så for alvor satse? I kommunerne og socialpsykiatrien eller en den regionale psykiatri? Og hvad med almen praksis?

 

Blox, Bryghuspladsen, 1472 København K2, kl. 9:30-13:00

12/4-2023

Offentliggøres snarest

Det fleksible arbejdsmarked

Hvem ansætter den gruppe af borgere, der ligger på kanten af arbejdsmarkedet? Og kan man gøre noget for at øge incitamentet hos virksomhederne til at ansætte flere grupper af borgere, f.eks. fleksjobbere, tidligere stress-ramte og personer med handicap?

Flere undersøgelser viser, at beskæftigelsen er lav blandt personer med handicap. Hvad er det for nogle barrierer, der eksisterer i forhold til at øge beskæftigelsen for denne gruppe? En analyse fra Institut for Menneskerettigheder peger på, at tilknytningen til arbejdsmarkedet er afgørende i forhold til at føle sig inkluderet, opnå større grad af selvbestemmelse - og ikke mindst øge livskvaliteten. Så har virksomhederne et socialt ansvar? Og kan man ligefrem tale om en økonomisk fidus i at ansætte flere på kanten af arbejdsmarkedet?

Hvordan arbejder vi os hen imod et mere rummeligt arbejdsmarked, og hvordan klæder vi arbejdstageren og arbejdsgiveren på til opgaven? 

Det diskuterer vi på dagens møde med input fra forskningen og fra en case-virksomhed, der har erfaring med det, og som faktisk mener, at det ikke er en større ledelsesopgave, som argumentet ellers tit lyder på for ikke at ansætte denne gruppe af borgere – tværtimod. Den kan være lettere at gå til hos personer, der egentlig bare ønsker en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København, kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets socialpolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af den socialpolitiske arena.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser