Socialpolitisk netværk


Altingets socialpolitiske netværk beskæftiger sig med en række emner på den socialpolitiske dagsorden. Vi stiller blandt andet skarpt på tværfagligt samarbejde i kommunerne, forskellige tilgange til socialt arbejde for udsatte borgere og økonomi vs. etik på socialområdet. I netværket samles aktører fra det offentlige og det private, og det er din mulighed for at møde nøgleaktører fra feltet og erfaringsudveksle med ligesindede. 

Programmet for 2018/2019 er nu stort set på plads og kan ses nedenfor. Du kan ligeledes se programmet for netværkets første år ved at følge linket her.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i maj 2019 til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er journalist og kommunikationsrådgiver Nana Askov, der blandt andet har været redaktionschef på UgebrevetA4 og Avisen.dk.

 

 

Ny formand for KL's Socialudvalg

Joy Mogensen, Borgmester Roskilde (S) og formand for KL's Socialudvalg

Udsatte borgere har ofte kontakt med flere forskellige offentlige myndigheder. Men det er ikke altid, at de forskellige aktører har held med at koordinere deres indsats. Hvordan forbedrer vi samarbejdet på tværs af aktører inden for den offentlige sektor og nedbryder silotænkningen? Og hvad er Joy Mogensens mærkesager som formand for KL’s socialudvalg?

Børsbygningen, tirsdag 30. oktober 2018 kl. 09:30 - 12:30

 

Workshop i kommunikation til eftermiddagsmøde

Nana Askov, N-ORD Kommunikation

Arbejdet med socialt udsatte kan ofte være svært at skabe opmærksomhed omkring. Hvordan får man offentlige myndigheder som kommuner og regioner i tale? Hvordan bruger man sociale medier målrettet og med omtanke? Hvordan tiltrækker og motiverer man frivillige medarbejdere? Og hvordan skaber man generelt synlighed omkring den sociale indsats? Til dette særlige eftermiddagsmøde byder vi indenfor i hyggelige rammer i Ubbes Vinhandel, hvor vi sætter fokus på intern og ekstern kommunikation på socialområdet med en workshop ledet af Nana Askov.

Ubbe's Vinhandel, december 2018, kl. 15:00 - 18:00 - dato endnu ikke bekræftet

 

Alsidigt arbejde med udsatte borgere i Den Sociale Virksomhed

Anya Manghezi, vicedirektør, Den Social Virksomhed, Region Hovedstaden

Den Sociale Virksomhed hører under Region Hovedstaden og driver 19 forskellige sociale tilbud målrettet forskellige grupper af udsatte borgere inden for især psykiatri- og handicapområdet. Ved at samle de mange forskellige tilbud under ét tag, har de ansatte bedre muligheder for at dele og udnytte deres faglige kompetencer. Til dette møde sætter vi fokus på de forskellige udfordringer og muligheder, der er tilknyttet arbejdet med de forskellige tilbud, når vicedirektør i Den Sociale Virksomhed Anya Mangheezi gæster netværket.

Børsbygningen, mandag 4. februar 2019, kl. 09:30 - 12:30

 

Arena 2019

Internationale keynote-speakere, relevante fagspecifikke workshops og meget mere - yderligere information følger

Som en del af dit medlemskab får du adgang til vores topmøde ”Arena 2019”, der afholdes i foråret 2019. Her vil du møde ligesindede og interessefæller – du vil opleve inspiration fra uventede områder, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. Du bliver præsenteret for de vigtigste tendenser i version 4.0 af både samfund og industri. Vi undersøger digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet og arbejdet, fremtidens arbejdsmarked og deraf følgende kompetencebehov, behovet for at tænke i bæredygtige løsninger, indretningen af fremtidens velfærdssamfund og udviklingstendensernes betydning for demokratiet.  

Dagen bliver fyldt med inspiration fra en lang række af de vigtigste samfundsaktører og -debattører lige nu. Programmet for dagen vil være sammensat af en række forskellige elementer: Sessioner i plenum med hårdtslående keynote speakers og nyskabende formidlingsgreb. Workshops, hvor der er mulighed for at dykke ned i et tema og mødes med ligesindede, der også er interesserede i at søge inspiration fra andre, der deler interesser og udfordringer. Og rig mulighed for at mødes på tværs og udvide netværket med nye kontakter, der både kan inspirere til nye løsninger her og nu, men som forhåbentlig også kan udvikle sig til nye samarbejder på længere sigt. 

Tivoli, København, torsdag 28. marts 2019 - hele dagen

 

Økonomi og etik på velfærdsområdet

Mia Holstein, velfærdspolitisk chef, CEPOS

Som på alle andre områder i det danske velfærdssamfund fylder økonomi meget i debatten om forbedringer på socialområdet. Men hvordan står det egentlig til med økonomien på socialområdet? Velfærdspolitisk chef fra tænketanken CEPOS, Mia Holstein, gæster netværket til en diskussion om fordelingen af kroner og ører på socialområdet. Vi spørger desuden Mia Holstein, der ligeledes er medlem af Etisk Råd, hvordan hun ser samspillet mellem et etisk forsvarligt og økonomisk bæredygtigt velfærdssystem.

Børsbygningen, fredag 5. april 2019, kl. 09:30 - 12:30

 

Altingets årlige socialdøgn - Grønbechs Hotel onsdag 20. maj 2019
Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
Velkomst og indlogering på hotellet
Formiddagsmøde - indlægsholder endnu ikke bekræftet
Fælles frokost
Eftermiddagsmøde - indlægsholder endnu ikke bekræftet
Walk n' talk rundt i Allinge
Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'
Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem.

 

Med forbehold for ændringer.