Bliv
kontaktet

Sundhed

Altingets sundhedspolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske sundhedssektor og erfaringsudveksle med andre engagerede beslutningstagere på området. Netværkets danske og internationale oplægsholdere skal holde dig opdateret på de nye tendenser og aktuelle problemstillinger i det danske sundhedsvæsen. Som deltager har du mulighed for at gå i dialog med oplægsholderne, og på møderne vil der også være mulighed for sparring i forhold til de konkrete udfordringer, du sidder med. 

Mødeleder

Som politisk journalist er det helt afgørende at følge med i, hvordan man uden for Christiansborg oplever dagligdagen i sundhedsvæsenet. Derfor ser jeg det som en stor gevinst at stå i spidsen for vores sundhedspolitiske netværk. Som mødeleder sikrer jeg, at vores oplægsholdere kommer med skarpe og fokuserede indlæg, som kan gøre netværket klogere og give ny inspiration til arbejdet ved at sørge for en god debat mellem netværket og oplægsholder. Samtidig sikrer jeg, at vi efter oplæggene bliver udfordret til at tænke nyt i arbejdsområder, og at vi drager nytte af de hinandens viden i øvelser og debatter.

- Ole Toft, redaktør, Altinget: sundhed

Netværkets faste mødeleder er Altingets mangeårige sundhedsredaktør, Ole Toft.

Program

Tidligere begivenheder

Vis

24/1-2022

Andreas Pihl, læge, Medical Affairs, Lead Roche Diagnostics & Henrik Ømark, formand, Dansk Selskab for Akut Medicin

Teknologi på det diagnostiske område

Den teknologiske udvikling raser afsted - også på det diagnostiske område. Diagnostisk udstyr bliver hele tiden mindre, hurtigere og mere sofistikeret men også lettere at bruge. Hvilke muligheder giver det for, at stadig flere opgaver kan løses uden for sygehusene i det såkaldte nære sundhedsvæsen eller måske i patienters eget hjem? Det får vi nogle kvalificerede bud på, når Andreas Pihl fra Roche Diagnostics besøger netværket. Roche Diagnostics er verdens største producent af diagnostisk udstyr. Andreas er samtidig uddannet læge og forsker i implementering af e-health. Samtidig er han medforfatter på en bog om, hvordan fremtidens nye teknologier udfordrer sundhedsvæsenet. 

Andreas Phil ser ved siden af arbejdet stadig patienter i almen praksis. Diagnostikken er afgørende for landets akutmodtagelser. Og til at perspektivere udviklingen og kravene til fremtidens diagnostik får vi besøg af formanden for Dansk Selskab for Akut Medicin Henrik Ømark som er specialeansvarlig overlæge på OUH’s Fælles Akutmodtagelse.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

15/3-2022

Finn Rønholt, tidligere ledende overlæge på Herlev Hospital, nu læge i Gladsaxe kommune

Fra sygehuslæge til kommunelæge

Hvis sygehusene ikke skal drukne i ældre medicinske patienter, så skal sygehuse, almen praksis og de kommunale sundhedstilbud arbejde tættere og bedre sammen. Derfor har det vakt positiv opsigt, at man i Gladsaxe har ansat Finn Rønholt på et kommunalt genoptræningssted med plads til 65 primært nyudskrevne ældre patienter. Udover at tilse stedets borgere skal Finn Rønholt udvikle kollegernes sundhedsfaglige kompetencer, forbedre samarbejdet med almen praksis og generelt nytænke samarbejdet på tværs af sektorerne. Den erfarne sygehuslæge kommer fortæller om sine visioner og foreløbige erfaringer. Vi skal blandet andet diskutere, om Gladsaxes erfaringer kan udbredes, og hvilken rolle de nye sundhedsklynger skal spille med de ældre medicinske patienter.

Nordatlantens Brygge Strandgade 91 Christianshavn 1401 København K, kl. 9:30-12:30

3/5-2022

Jan Mainz, klinisk professor, Aalborg Univeresitetshospital og en del af psykiatriledelsen i Region Nordjylland

Døgnmøde på Kragerup Gods

Årets døgnseminar foregår i naturskønne omgivelser på Kragerup Gods. Gennem et døgn skaber vi rammerne for og tiden til fordybelse, inspiration, sparring og mere uformelle snakke i netværket over blandt andet en god middag om aftenen.

Kragerup Gods, kl. 9:00-9:00

Jain Mainz, klinisk professor i psykiatri på Aalborg Universitetshospital og direktør for patientforløb og kvalitet, Region Nordjylland.

10-årsplan for psykiatrien

Til døgnmødet sætter vi blandt andet fokus på den 10-årsplan for psykiatrien, som politikerne ventes at have vedtaget lige før eller efter døgnmødet. Problemerne i psykiatrien er så omfattende og komplekse, at ingen fagfolk gør sig forhåbninger om, at problemerne hurtigt er løst med den kommende plan.

Til at gøre status og se frem får vi en af landets mest erfarne ledere på psykiatriområdet, professor Jan Mainz, der samtidig forsker i kvalitet og patientforløb. Og netop gode patientforløb er en af udfordringerne med netop psykiatriske patienter, der ofte bevæger sig på tværs af sundhedsvæsnets tre største siloer. Og vi skal også rejse det svære spørgsmål: Når der ikke er penge og medarbejdere nok, hvor skal vi så for alvor satse? I kommunerne og socialpsykiatrien eller en den regionale psykiatri? Og hvad med almen praksis?

Obs: Vi justerer vinklen på dagens oplæg, alt efter om 10-årsplanen er vedtaget eller ej.

Kragerup Gods, kl. 10:00-11:00

Kjeld Møller Pedersen

Vil reformerne redde sundhedsvæsenet?

Den politiske sæson nærmer sig sin afslutning. Vi får besøg af SDU-professor, Kjeld Møller Pedersen, der som embedsmand, rådgiver og forsker har beskæftiget sig indgående reformer af sundhedsvæsenet de sidste fire årtier. På mødet trykprøver han S-regeringens reformer og politiske tiltag: Vil tiltagene skabe bedre sammenhæng i sundhedsvæsnet, aflaste sygehusene og sikre et sundhedsvæsnet som er mere økonomisk og personalemæssigt bæredygtigt? I det omfang, der er tid, vil Kjeld Møller Pedersen også komme med sit bud på, hvad der kendetegner reformtiltag, der ender med at skabe en reel positiv forandring.

Kragerup Gods , kl. 13:00-14:30

24/8-2022

Tilgår

Det kommende år og den sundhedspolitiske status lige nu

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

4/10-2022

Forsknings- og analysechef, VIVE

Ledelsesrevolution midt i en ledelseskrise?

Ligesom på andre velfærdsområder er der en latent ledelseskrise i sundhedsvæsenet. De gamle strukturer internt på sygehusene og mellem sektorerne fungerer ikke længere. Sundhedsvæsenet og sygehusene og de ansatte har nemlig forandret sig, og utilfredsheden har ulmet i flere år.  

Samtidig er der også en stille revolution i gang i sundheds- og velfærdssektoren. Overlægernes nye overenskomst betyder, at man nu er ved at skabe en historisk ændring af de nu meget store hospitalsafdelinger. Man vil nu også mere intensivt forsøge at sætte ind på at stoppe sygeplejerskernes flugt fra de mest syge patienter. Samtidig er man i gang med at teste den hollandske sygeplejemodel Buurtzorg flere steder i landet.  

Vi får besøg af professor i ledelse og sundhedsøkonomi, Mickael Bech, der i mange år har forsket i ledelse og organisering af sundhedsvæsenet. Han gør status på både problemerne og de mest lovende løsninger, man ser rundt i de danske sundhedsvæsen. 

Altnget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

8/12-2022

Stephianie Lose, regionsrådsformand, Region Syd og Sille Kloppenborg, projektchef, Fredericia Sundhedshed

Fremtidens sundhedshuse og nærhospitaler

Mere end 50 forskellige professionelle eller frivillige sundhedsaktører på tværs af sundhedsvæsenets sektorer bor eller benytter Fredericia Sundhedshus. Men det stopper ikke her. Regeringen har udpeget Fredericia Sundhedshus til et af landets kommende nærhospitaler, og 20 procent af lokalerne i det tidligere Fredericia Hospital er stadig under ombygning.

Kom og se et sundhedscenter i funktion og hør om mulighederne og udfordringerne ved at arbejde på tværs set i regionalt og kommunalt perspektiv. 

Vi bliver vist rundt af Sille Kloppenborg fra Fredericia Kommune, der er projektleder for udviklingen af sundhedshuset. Hun har været med fra start og fortæller om udfordringerne og fremtidens planer for sundhedshuset.

Vi får også besøg af Stephanie Lose til at fortælle om hendes holdninger og planer for brugen af sundhedshuse og mulige nærhospitaler mere generelt. Samtidig så vil vi bede Lose give en status på den sundhedspolitiske situation. 

Fredericia Sundhedshus, Dronningensgade 97, 7000 Fredericia, kl. 11:00-14:00

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets sundhedsnetværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af sundhedssektoren.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser