Sundhedspolitisk netværk 2019


Sundhedsvæsenet får med al sandsynlighed en central rolle i det kommende års politiske landskab og bliver med sikkerhed et centralt emne i valgkampen forud for folketingsvalget. Regeringen har bebudet en omfattende sundhedsreform, hvor nedlægning af regionerne blot er et af de mulige scenarier. Men hvor lander sundhedsreformen? Og hvilke udfordringer kommer de nye strukturer til at medføre? Vi stiller skarpt på sundhedsområdet og inviterer relevante nøgleaktører til debat om de forandringer, sektoren står over for. Altingets sundhedspolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske sundhedssektor og erfaringsudveksle med andre beslutningstagere i sundhedssektoren. 

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med forplejning, inviteres der i august måned til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er Altingets mangeårige sundhedsredaktør, Ole Toft.


Du kan se det foreløbige program for den kommende møderække nedenfor

 

Nationalt Genom Center - fremtidens teknologi, forskning og administration

Gert Sørensen, adm. direktør Nationalt Genom Center

Genteknologien er udpeget om en af de teknologier, der vil revolutionere lægevidenskaben i de kommende år. Globalt er der et kapløb i gang med at udvikle ny viden og sygdomsbehandlinger. Det nyoprettede National Genom Center skal sikre, at Danmark er med i front på området. I spidsen for centeret, tidligere sygehusdirektør fra AaU, Gert Sørensen. Han skal med 20-25 ansatte og indtil videre 100 millioner i ryggen sikre, at genteknologien hurtigt og sikkert kan komme forskere og senere patienterne til gavn. Hvor langt er man med opbygningen af centeret? Og hvad er de konkrete visioner for, hvordan centeret konkret kan hjælpe patienter og forskere? Gert Sørensen fortæller om køreplanen for centeret, betydningen af en ny supercomputer og den kritik, der har været af centeret.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, torsdag 10. januar kl. 09:30-12:30

 

Ledelse i et sundhedsvæsen under forandring - Fra direktør i staten, til direktør i "virkeligheden"

  

Else Smith, vicedirektør, Hvidovre Hospital, fhv. dir. i Sundhedsstyrelsen & Mickael Bech, professor i Statskundskab ved AaU, fhv. dir. i VIVE

Else Smith er vicedirektør på Hvidovre Hospital. Ud over at være medansvarlig for at drive et af landets største hospitaler, har hun i mange år haft de statslige briller på som chef og senere direktør i Sundhedsstyrelsen. Hvordan har det ændret hendes opfattelse af sundhedsvæsenets udfordringer? Det får vi svar på til mødet. Her får vi også besøg af Mickael Bech, tidligere direktør i Vive og nu professor på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Han er en af landets mest erfarne forskere i sundhedsvæsenets grænseområder, hvor struktur, styring og økonomi mødes. Politikerne diskuterer for eller imod en stor sundhedsreform. Men de fleste er enige om, at sundhedsvæsenet skal omstilles, for ikke at drukne i patienter og udgifter.  Hvilke nye muligheder og udfordringer giver det lederne, der skal drive sundhedsvæsenet på sygehuse, kommuner og almen praksis. Det giver Mickael Bech sine bud på. Vi slutter med en debat mellem deltagere og oplægsholdere.

Børsbygningen, fredag 1. februar 2019 kl. 09:30-12:30

 

Arena Summit 2019

Internationale keynote-speakere, relevante fagspecifikke workshops og meget mere - yderligere information følger

Som en del af dit medlemskab får du adgang til vores topmøde ”Arena 2019”, der afholdes i foråret 2019. Her vil du møde ligesindede og interessefæller – du vil opleve inspiration fra uventede områder, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. Du bliver præsenteret for de vigtigste tendenser i version 4.0 af både samfund og industri. Vi undersøger digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet og arbejdet, fremtidens arbejdsmarked og deraf følgende kompetencebehov, behovet for at tænke i bæredygtige løsninger, indretningen af fremtidens velfærdssamfund og udviklingstendensernes betydning for demokratiet.  

Dagen bliver fyldt med inspiration fra en lang række af de vigtigste samfundsaktører og -debattører lige nu. Programmet for dagen vil være sammensat af en række forskellige elementer: Sessioner i plenum med hårdtslående keynote speakers og nyskabende formidlingsgreb. Workshops, hvor der er mulighed for at dykke ned i et tema og mødes med ligesindede, der også er interesserede i at søge inspiration fra andre, der deler interesser og udfordringer. Og rig mulighed for at mødes på tværs og udvide netværket med nye kontakter, der både kan inspirere til nye løsninger her og nu, men som forhåbentlig også kan udvikle sig til nye samarbejder på længere sigt. 

Tivoli, København, torsdag 28. marts 2019 kl. 09:00-17:00

 

Det islandske forebyggelsesmirakel

Jón Sigfússon, uddannelsesdirektør, Youth in Europe

Man skal altid passe på med at bruge ordet mirakel. Men når man ser på det markante fald i islandske unges brug af tobak, alkohol og cannabis, forstår man brugen af ordet mirakel. Men hvordan nåede islændingene dertil? Og hvad kan de europæiske lande lære af erfaringerne?
Det skal vi forsøge at få svaret på, når vi før besøg fra Island i netværket af Jón Sigfússon, der er uddannelsesdirektør i organisationen Youth in Europe. Her forsøger de at eksportere de islandske resultater og tilgangen til forebyggelse blandt unge.

Børsbygningen, Mandag 29. april 2019 kl. 09:30-12:30

 

Ministeriet om sundhedsreformen

Per Okkels, departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet

Departementschef Per Okkels er ikke blot sundhedsministerens højre hånd. Han er samtidig en af landets mest erfarne embedsmænd på sundhedsområdet med en lang karriere bag sig i amterne, Region Nordjylland og som direktør i Danske Regioner. Når Per Okkels besøger netværket, har der været Folketingsvalg. Implementeringen af sundhedsreformen kan derfor være i gang, eller det kan være helt droppet, hvis Mette Frederiksen sidder i Statsministeriet. Hvad der til den tid, er de tre vigtigste emner, er derfor fortsat usikkert. Som netværksdeltager skal du derfor være med til at byde ind med forslag til, hvad Per Okkels skal holde oplæg om og hvilke områder departementschefen skal udfordres på.

Børsbygningen, tirsdag 4. juni 2019 kl. 09:30-12:30

 

Altingets årlige sundhedspolitiske døgnmøde - Grønbechs Hotel mandag 26. august 2019

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue, Vilhelm og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Velkomst og indlogering på hotellet
  • Formiddagsmøde og indlæg - Birgitte Holm Andersen og Lone Winther Jensen
  • Fælles frokost
  • Indlæg ved oplægsholder - endnu ikke bekræftet
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'
  • Overnatning, morgenmad og transport hjem 

 

Randers-klyngen - strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen

Birgitte Holm Andersen, sundhedschef i Favrskov Kommune & Lone Winther Jensen, Lægefaglig direktør på Regionshospitalet Randers

Både regeringen og flere eksperter har kigget mod Randers-klyngen i udarbejdelsen af regeringens forslag til de nye sundhedsfællesskaber og uanset, hvordan sundhedsreformen ender, vil der være fokus på samarbejdet mellem kommuner og sygehuse. Til årets døgnmøde har vi derfor inviteret to centrale medlemmer af projektets styregruppe til at dele ud af deres erfaringer og fortælle om resultaterne af det brede samarbejde. 

Grønbechs Hotel, Allinge, mandag 26. august 2019

 

Sundhedsvæsenet i en digital tidsalder

Finn Kensing, Professor, Datalogisk Institut, Københavns Universitet

Vi er midt i en digital revolution af samfundet og sundhedsvæsenet. Har Danmark en fast plads i digitaliseringens superliga, eller er vi på vej til at blive kørt agterud i det globale teknologikapløb? Hvilken fornemmelse har man, når man som erfaren it-forsker i et år har været på forskningsophold i Silicon Valley, Californien? Og hvor er de store forskelle i digitaliserings-debatten i henholdsvis Danmark og techgiganternes hjemmebane? Det vil KU-professor Finn Kensing, fra Datalogisk Institut svare på - og mere til efter sit USA-ophold. Finn Kensing har udvikling og implementering af sundheds-it som et af sine specialer. Han vil samtidig udpege diskutere en stribe af de udfordringer, han ser for, at man i Danmark får mere glæde af digitaliseringen på sundhedsområdet.

Grønbechs Hotel, Allinge, mandag 26. august 2019

 

Robo-doc – fantasi eller nær fremtid?

Thiusius Rajeeth Savarimuthu, SDU Robotics

Robotteknologien nævnes ofte sammen med big data og kunstig intelligens som teknologier, der vil revolutionere alle dele af vores samfund. Men hvor langt er robotteknologien på sundheds- og velfærdsområdet i forhold til behandling og diagnostik? Og hvad er på vej i de kommende år? Disse spørgsmål kan være svære at få klare svar på i nyhedsstrømmen, hvor medierne ikke altid skelner klart mellem luftige drømme og konkrete teknologier, der snart rammer patienterne. Lektor og Ph.D. Thiusius Savarimuthu har speciale i medicinsk robotteknologi og giver et overblik over udviklingen. På vores møde fortæller han også om de udfordringer og dilemmaer, som de stadig dygtigere, mindre og klogere robotter kan give.

Grønbechs Hotel, Allinge, mandag 26. august 2019

 

Med forbehold for ændringer.