Bliv
kontaktet

Sundhed

Altingets sundhedspolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske sundhedssektor og erfaringsudveksle med andre engagerede beslutningstagere på området. Netværkets danske og internationale oplægsholdere skal holde dig opdateret på de nye tendenser og aktuelle problemstillinger i det danske sundhedsvæsen. Som deltager har du mulighed for at gå i dialog med oplægsholderne, og på møderne vil der også være mulighed for sparring i forhold til de konkrete udfordringer, du sidder med. 

Mødeleder

Som politisk journalist er det helt afgørende at følge med i, hvordan man uden for Christiansborg oplever dagligdagen i sundhedsvæsenet. Derfor ser jeg det som en stor gevinst at stå i spidsen for vores sundhedspolitiske netværk. Som mødeleder sikrer jeg, at vores oplægsholdere kommer med skarpe og fokuserede indlæg, som kan gøre netværket klogere og give ny inspiration til arbejdet ved at sørge for en god debat mellem netværket og oplægsholder. Samtidig sikrer jeg, at vi efter oplæggene bliver udfordret til at tænke nyt i arbejdsområder, og at vi drager nytte af de hinandens viden i øvelser og debatter.

- Ole Toft, redaktør, Altinget: sundhed

Netværkets faste mødeleder er Altingets mangeårige sundhedsredaktør, Ole Toft.

Program

Tidligere begivenheder

Vis

15/12-2021

Michael Dall, lægelig direktør, OUH, Formand for Behandlingsrådet.

Behandlingsrådet

Ventet med længsel af nogen - frygtet af andre. Det er status for Behandlingsrådet, der ventes at starte op i første halvdel af 2021. Med formand, Michael Dall, i spidsen skal rådet sikre, at sundhedsvæsnet i større grad får sagt nej til udstyr, behandlinger og indsatser, hvor prisen er for høj i forhold til effekten. Michael Dall fortæller mere om det nye prioriterings-organ, ligheder og forskelle fra medicinrådet og de første spæde erfaringer arbejdet.

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30-12:30

Kjeld Møller Pedersen, professor, sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet

Muligheder og faldgruber med det nye Behandlingsråd

Vi har inviteret Kjeld Møller Pedersen til også at deltage på møde. Han kommer med sine refleksioner på Michael Dalls oplæg i forhold til de udfordringer og barrierer, Behandlingsrådet kan møde. Kjeld Møller Pedersen har i mange år beskæftiget sig med prioritering og har skrevet en bog om prioritering i sundhedsvæsnet. Læs mere her

Blox, Bryghusgade 1, 1473 København, kl. 11:00-12:30

24/1-2022

Andreas Pihl, læge, Medical Affairs, Lead Roche Diagnostics

Teknologi på det diagnostiske område

Den teknologiske udvikling raser afsted - også på det diagnostiske område. Diagnostisk udstyr bliver hele tiden mindre, hurtigere og mere sofistikeret men også lettere at bruge. Hvilke muligheder giver det for, at stadig flere opgaver kan løses uden for sygehusene i det såkaldte nære sundhedsvæsen eller måske i patienters eget hjem? Det får vi nogle kvalificerede bud på, når Andreas Pihl fra Roche Diagnostics besøger netværket. Roche Diagnostics er verdens største producent af diagnostisk udstyr. Andreas er samtidig uddannet læge, forsker i implementering af e-health og ser stadig patienter i almen praksis. Samtidig er han medforfatter på en bog om, hvordan fremtidens nye teknologier udfordrer sundhedsvæsenet. På mødet inviterer vi også en repræsentant fra sygehusvæsenet akut-modtagelser til en debat om, hvordan de nye teknologier giver sygehuse og primærsektor nye muligheder for at mindske strømmen af akutte patienter til de specialiserede sygehuse.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

15/3-2022

Finn Rønholt, tidligere ledende overlæge på Herlev Hospital, nu læge i Gladsaxe kommune

Fra sygehuslæge til kommunelæge

Hvis sygehusene ikke skal drukne i ældre medicinske patienter, så skal sygehuse, almen praksis og de kommunale sundhedstilbud arbejde tættere og bedre sammen. Derfor har det vakt positiv opsigt, at man i Gladsaxe har ansat Finn Rønholt på et kommunalt genoptræningssted med plads til 65 primært nyudskrevne ældre patienter. Udover at tilse stedets borgere skal Finn Rønholt udvikle kollegernes sundhedsfaglige kompetencer, forbedre samarbejdet med almen praksis og generelt nytænke samarbejdet på tværs af sektorerne. Den erfarne sygehuslæge kommer fortæller om sine visioner og foreløbige erfaringer. Vi skal blandet andet diskutere, om Gladsaxes erfaringer kan udbredes, og hvilken rolle de nye sundhedsklynger skal spille med de ældre medicinske patienter.

Nordatlantens Brygge Strandgade 91 Christianshavn 1401 København K, kl. 9:30-12:30

3/5-2022

Jan Mainz, klinisk professor, Aalborg Univeresitetshospital og en del af psykiatriledelsen i Region Nordjylland

Døgnmøde på Kragerup Gods

Årets døgnseminar foregår i naturskønne omgivelser på Kragerup Gods. Gennem et døgn skaber vi rammerne for og tiden til fordybelse, inspiration, sparring og mere uformelle snakke i netværket over blandt andet en god middag om aftenen.

Kragerup Gods, kl. 9:00-9:00

Jain Mainz, klinisk professor i psykiatri på Aalborg Universitetshospital og direktør for patientforløb og kvalitet, Region Nordjylland.

Handleplan for psykiatrien

Til døgnmødet sætter vi blandt andet fokus på psykiatrien og taler om en handleplan for området. Vi får besøg af Jain Mainz, klinisk professor i psykiatri på Aalborg Universitetshospital, som vil være med til at give en status og se på fremtiden for psykiatrien. 

Kragerup Gods, kl. 10:00-11:00

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets sundhedsnetværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af sundhedssektoren.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser