Sundhedspolitisk netværk 2019


Sundhedsvæsenet får med al sandsynlighed en central rolle i det kommende års politiske landskab og bliver med sikkerhed et centralt emne i valgkampen forud for folketingsvalget. Regeringen har bebudet en omfattende sundhedsreform, hvor nedlægning af regionerne blot er et af de mulige scenarier. Men hvor lander sundhedsreformen? Og hvilke udfordringer kommer de nye strukturer til at medføre? Vi stiller skarpt på sundhedsområdet og inviterer relevante nøgleaktører til debat om de forandringer, sektoren står over for. Altingets sundhedspolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske sundhedssektor og erfaringsudveksle med andre beslutningstagere i sundhedssektoren. 

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med forplejning, inviteres der i august måned til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er Altingets mangeårige sundhedsredaktør, Ole Toft.


Du kan se det foreløbige program for den kommende møderække nedenfor.

Altingets årlige sundhedspolitiske døgnmøde - Grønbechs Hotel mandag 26. august 2019

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue, Vilhelm og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Velkomst og indlogering på hotellet
  • Oplæg v. Birgitte Holm Andersen & Lone Winther Jensen
  • Fælles frokost
  • Gåtur i Allinge
  • Oplæg v. Finn Kensing
  • Oplæg v. Thiusius Rajeeth Savarimuthu
  • Fælles opsamling og diskussion
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'
  • Overnatning, morgenmad og transport hjem 

 

Randers-klyngen - strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen

Birgitte Holm Andersen, sundhedschef i Favrskov Kommune & Lone Winther Jensen, Lægefaglig direktør på Regionshospitalet Randers

Både regeringen og flere eksperter har kigget mod Randers-klyngen i udarbejdelsen af regeringens forslag til de nye sundhedsfællesskaber og uanset, hvordan sundhedsreformen ender, vil der være fokus på samarbejdet mellem kommuner og sygehuse. Til årets døgnmøde har vi derfor inviteret to centrale medlemmer af projektets styregruppe til at dele ud af deres erfaringer og fortælle om resultaterne af det brede samarbejde. 

Grønbechs Hotel, Allinge, mandag 26. august 2019

 

Sundhedsvæsenet i en digital tidsalder

Finn Kensing, Professor, Datalogisk Institut, Københavns Universitet

Vi er midt i en digital revolution af samfundet og sundhedsvæsenet. Har Danmark en fast plads i digitaliseringens superliga, eller er vi på vej til at blive kørt agterud i det globale teknologikapløb? Hvilken fornemmelse har man, når man som erfaren it-forsker i et år har været på forskningsophold i Silicon Valley, Californien? Og hvor er de store forskelle i digitaliserings-debatten i henholdsvis Danmark og techgiganternes hjemmebane? Det vil KU-professor Finn Kensing, fra Datalogisk Institut svare på - og mere til efter sit USA-ophold. Finn Kensing har udvikling og implementering af sundheds-it som et af sine specialer. Han vil samtidig udpege diskutere en stribe af de udfordringer, han ser for, at man i Danmark får mere glæde af digitaliseringen på sundhedsområdet.

Grønbechs Hotel, Allinge, mandag 26. august 2019

 

Robo-doc – fantasi eller nær fremtid?

Thiusius Rajeeth Savarimuthu, SDU Robotics

Robotteknologien nævnes ofte sammen med big data og kunstig intelligens som teknologier, der vil revolutionere alle dele af vores samfund. Men hvor langt er robotteknologien på sundheds- og velfærdsområdet i forhold til behandling og diagnostik? Og hvad er på vej i de kommende år? Disse spørgsmål kan være svære at få klare svar på i nyhedsstrømmen, hvor medierne ikke altid skelner klart mellem luftige drømme og konkrete teknologier, der snart rammer patienterne. Lektor og Ph.D. Thiusius Savarimuthu har speciale i medicinsk robotteknologi og giver et overblik over udviklingen. På vores møde fortæller han også om de udfordringer og dilemmaer, som de stadig dygtigere, mindre og klogere robotter kan give.

Grønbechs Hotel, Allinge, mandag 26. august 2019

 

Lægemiddelstyrelsens nye data-analytiske enhed

 

Jakob Cold, vicedirektør, Lægemiddelstyrelsen

Der er store planer for Lægemiddelstyrelsens nye data-analytiske enhed. Danmark skal være i front i forhold til at overvåge bivirkninger ved medicin og medicinsk udstyr med hjælp fra big-data analyser. Målet er blandt andet højere grad at blive klogere på, hvordan medicin reelt virker, når det er kommet på markedet. Blandt andet ved øget brug af såkaldt real world evidence, som bigdata, nye data-kilder og hidtil uset datalogisk analyse og regnekræft giver mulighed for. Hvad er mulighederne og visionerne for det danske center? Det giver Lægemiddelstyrelsens vicedirektør, Jakob Cold sine bud på.

Altinget, Ny Kongensgade 10, tirsdag 8. oktober, 9.30-12.30


Ministeren om sundhedsreformen

Per Okkels, departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet

Departementschef Per Okkels er ikke blot sundhedsministerens højre hånd. Han er samtidig en af landets mest erfarne embedsmænd på sundhedsområdet med en lang karriere bag sig i amterne, Region Nordjylland og som direktør i Danske Regioner. Når Per Okkels besøger netværket, har der været Folketingsvalg. Implementeringen af sundhedsreformen kan derfor være i gang, eller det kan være helt droppet, hvis Mette Frederiksen sidder i Statsministeriet. Hvad der til den tid, er de tre vigtigste emner, er derfor fortsat usikkert. Som netværksdeltager skal du derfor være med til at byde ind med forslag til, hvad Per Okkels skal holde oplæg om og hvilke områder departementschefen skal udfordres på.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 27. november 2019 kl. 09:30-12:30

Sarah Scobie, viceforskningsdirektør, tænketanken Nuffield Trust 

Stribevis af embedsmænd og politikere er de seneste år taget til England og Skotland for at lære af erfaringerne med nye samarbejdsmodeller på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner. Derfor får vi besøg fra en af Englands største tænketanke på sundhedsområdet, hvor Sarah Scobie, der er viceforskningsdirektør, giver en status på de britiske erfaringer på området. Samtidig har hun lovet at give en kort status på tilstanden i det britiske sundhedsvæsen, NHS, der trods den mere statslige forankring har mange ligheder med Danmark. Sarah Scobie har også tidligere arbejdet i NHS med evalueringer af sundhedsindsatser.

Altinget, Ny Kongensgade, 5. Marts 2020 kl. 09:30-12:30


Arena Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor vidensdeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen mere end 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for den næste generation inden for bl.a. fremtidens kompetencer, velfærds- og sundhedsteknologi, fremtidens demokrati og bæredygtig vækst.

I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen opdateres løbende, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer.

København, 26. marts 2020 kl. 9.30 - 16.30

  

Med forbehold for ændringer.