Sundhedspolitisk netværk 2019


Altingets sundhedspolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske sundhedssektor og erfaringsudveksle med andre engagerede beslutningstagere i sundhedssektoren. 

Netværkets danske og internationaleoplægsholdere skal holde dig opdateret på de nye tendenser og aktuelle problemstillinger i det danske sundhedsvæsen. Som deltager har du mulighed for at gå i dialog med oplægsholderne, og på møderne vil der også være mulighed for sparring i forhold til de konkrete udfordringer, du sidder med.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med forplejning, inviteres der i august måned til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er Altingets mangeårige sundhedsredaktør, Ole Toft.

Du kan se det foreløbige program for den kommende møderække nedenfor.

 

Lægemiddelstyrelsens nye data-analytiske enhed

 

Jakob Cold, vicedirektør, Lægemiddelstyrelsen

Der er store planer for Lægemiddelstyrelsens nye data-analytiske enhed. Danmark skal være i front i forhold til at overvåge bivirkninger ved medicin og medicinsk udstyr med hjælp fra big-data analyser. Målet er blandt andet højere grad at blive klogere på, hvordan medicin reelt virker, når det er kommet på markedet. Blandt andet ved øget brug af såkaldt real world evidence, som bigdata, nye data-kilder og hidtil uset datalogisk analyse og regnekræft giver mulighed for. Hvad er mulighederne og visionerne for det danske center? Det giver Lægemiddelstyrelsens vicedirektør, Jakob Cold sine bud på.

Altinget, Ny Kongensgade 10, tirsdag 8. oktober, 9.30-12.30


Ministeren om sundhedsreformen

Per Okkels, departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet

Departementschef Per Okkels er ikke blot sundhedsministerens højre hånd. Han er samtidig en af landets mest erfarne embedsmænd på sundhedsområdet med en lang karriere bag sig i amterne, Region Nordjylland og som direktør i Danske Regioner. Når Per Okkels besøger netværket, har der været Folketingsvalg. Implementeringen af sundhedsreformen kan derfor være i gang, eller det kan være helt droppet, hvis Mette Frederiksen sidder i Statsministeriet. Hvad der til den tid, er de tre vigtigste emner, er derfor fortsat usikkert. Som netværksdeltager skal du derfor være med til at byde ind med forslag til, hvad Per Okkels skal holde oplæg om og hvilke områder departementschefen skal udfordres på.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 27. november 2019 kl. 09:30-12:30

Sarah Scobie, viceforskningsdirektør, tænketanken Nuffield Trust 

Stribevis af embedsmænd og politikere er de seneste år taget til England og Skotland for at lære af erfaringerne med nye samarbejdsmodeller på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner. Derfor får vi besøg fra en af Englands største tænketanke på sundhedsområdet, hvor Sarah Scobie, der er viceforskningsdirektør, giver en status på de britiske erfaringer på området. Samtidig har hun lovet at give en kort status på tilstanden i det britiske sundhedsvæsen, NHS, der trods den mere statslige forankring har mange ligheder med Danmark. Sarah Scobie har også tidligere arbejdet i NHS med evalueringer af sundhedsindsatser.

Altinget, Ny Kongensgade, 5. Marts 2020 kl. 09:30-12:30


Arena Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor vidensdeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen mere end 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for den næste generation inden for bl.a. fremtidens kompetencer, velfærds- og sundhedsteknologi, fremtidens demokrati og bæredygtig vækst.

I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen opdateres løbende, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer.

København, 26. marts 2020 kl. 9.30 - 16.30

 

Altingets årlige sundhedspolitiske døgnmøde på Grønbechs Hotel, 20. april - 21. april 2020

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue, Vilhelm og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

- Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
- Velkomst og indlogering på hotellet
- Oplæg v. Nikolai Constantin Brun, chef, Lægemiddelstyrelsen
- Fælles frokost
- Gåtur i Allinge
- Oplæg v. Morten Elbæk, direktør, sundhed.dk
- Øvelser og workshop i grupper
- Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'
- Overnatning, morgenmad og transport hjem 


Nikolai Brun, chef for Medicinsk Evaluering & Biostatistik i Lægemiddelstyrelsen 

Der er store forventninger til big data i udviklingen af ny medicin eller evaluering af eksisterende medikamenter. Industrien efterspørger øget adgang til patientdata for at kunne udvikle ny medicin, omvendt vil forskere og myndigheder også have øget adgang til industriens kliniske data. Lægemiddelstyrelsens Nikolai Bruun har de to problemstillinger tæt inde på kroppen, både som chef for medicinsk evaluering og som formand for en fælleseuropæisk big data task-force, som EMA står bag. Han kommer med til Bornholm, hvor han fortæller om de nyeste tendenser på området. Morten Elbæk Petersen, direktør Sundhed.dk

Med 3,8 millioner besøg hver måned er sundhed.dk blevet den virtuelle hovedindgang til sundhedsvæsenet og troværdige oplysninger om sundhed fra mere end 120 datakilder. Sundhed.dk har fået stor ros også internationalt. Derfor får vi besøg fra direktøren for Sundhed.dk, der vil fortælle om, hvor sundhed.dk er på vej hen, mens de teknologiske muligheder raser afsted. Der er mange principielle spørgsmål, man skal stille sig hos sundhed.dk: Hvor går grænsen for hvilke datakilder, sundhed.dk skal bruge? Kan sundheds-data bruges på nye måder? Og hvad gør man med de mange borgere, som gerne vil have et sundhed.dk, som er endnu mere proaktivt i forhold til den enkelte? Morten Elbæk giver sine bud, og du kan give dit besyv med.

Grønbechs Hotel, 20. april - 21. april 2020, Allinge, Bornholm

Fra Sundhedsministeriet til Københavns Kommune

Jakob Manghezi Krogh, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Som topembedsmand i Sundhedsministeriet har Jakob Krogh været med til at udarbejde en lang række af de seneste års omfattende sundhedsudspil. Men i snart et år har han nu i stedet været del af topledelsen for Sundheds- og ældreområdet i Danmarks største kommune. Jakob vil blandt andet fortælle om på, hvilke måder han har måtte revidere sin opfattelse af sundhedsvæsnets problemer og især løsningerne. Sammen med Jakob tager vi også temperaturen på den aktuelle sundhedspolitiske situation og de mest aktuelle tiltag.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 23. juni 2020, kl. 9.30 - 12.30

Med forbehold for ændringer.