Gå til
tilmelding

Strategi i politiske organisationer - Forår 2023

Altinget & Mandag Morgen

Har du brug for konkrete værktøjer og modeller til at sikre en strategisk organisationsudvikling?

På Altingets kursus om strategi i politiske organisationer stiller vi skarpt på at udvikle og lede strategier i politisk ledede og medlemsbaserede organisationer og virksomheder.
Gennem forløbet får vi bl.a. besøg af seks spændende gæsteundervisere, der vil dele ud af deres erfaringer: 

 Thor Möger Pedersen

 


Thor Möger Pedersen er Vicepræsident, Økonomi og Management hos COWI. Thor har en lang erfaring indenfor politik samt strategudvikling i SF, S og som skatteminister.

 

 

 

Sigge Winther


Sigge Winther Nielsen er Vicedirektør i Djøf med ansvar for økonomi, public affairs, udvikling og medieforretning. Derudover har han en fortid som både embedsmand og journalist. I 2021 udgav han bogen ”Entreprenørstaten”.    

 

Ninna Thomsen

Ninna Thomsen er Direktør i Mødrehjælpen og tidligere Sundheds- og Omsorgsborgmester i København. 

 

 

Katrine Mandrup Tang

Katrine Mandrup Tang er Direktør i Danske Handicaporganisationer og har blandt andet en fortid som Vicedirektør i Danske Regioner. 

 

Formål og udbytte:

Formålet med kurset Strategi i politiske organisationer er at give dig redskaber til at arbejde med strategiarbejdet i egen organisation lige fra udvikling til implementering og organisering af det strategiske arbejde. Du lærer også hvordan I skal forberede jer på de uforudsete barriere, der altid vil være en del af en strategiimplementering og ofte er en særlig udfordring i politiske og medlemsbaserede organisationer  

Konkrete værktøjer:

 • En begrebsmæssig ramme for arbejdet med at udvikle og eksekvere strategier.
 • Konkrete værktøjer til at gennemføre strategiske overvejelser i en politisk organisation.
 • Model for udformning af en strategi samt konkret input til målfastsættelse og opfølgning. 

 

Input og sparring til arbejdet med strategi i din organisation:

 • Inspirerende oplæg og cases fra meget forskellige politiske organisationer præsenteret af forandringslederne.
 • Sparring i forhold til, hvordan du kan komme videre med dit arbejde med at udvikle, gennemføre eller følge op på strategi i din organisation eller virksomhed.
 • Et netværk af andre, der som dig, dagligt bokser med at bringe en politisk organisations eller virksomheds strategiske arbejde videre.

 

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er målrettet strategikonsulenter, udviklingskonsulenter og ledere i en politisk ledet eller medlemsforankret organisation eller virksomhed. Din titel er ikke afgørende, men det er dit engagement for at styrke jeres organisation gennem strategiudvikling, -implementering og ledelse. Du får et fortroligt rum fyldt med inspiration og muligheden for at dele erfaringer med ligesindede, der også er vant til at navigere i et komplekst politisk univers.

 

3 moduler

Opstart 18. april 2023 kl. 9:30

København

Vil du høre mere?

Lad os tage en uforpligtende snak

Noueman Hajjami

Leder af forretningsudvikling

Kontakt Noueman Hajjami

+4530734965

Jeg kontakter dig på hverdage mellem 9-16

Erfaren facilitator og underviser

Jakob Sand Kirk


Jakob Sand Kirk har mange års erfaring med organisationsudvikling, politik og strategi i fagbevægelse, arbejdsmarkedspension og almen boligsektor. Han var i organisations- og udviklingschef i LO mellem 2015 og 2020, hvor han blandt andet var central i arbejdet med LO/FTF-fusionen og intern strategi og handlingsplaner.
Jakob er desuden erfaren netværksfacilitator og underviser.

Undervisning

Kurset er casebaseret. Det betyder, at den overordnede begrebsramme løbende udfoldes i samspil med rigtige cases fra en række politiske organisationer.

Vi lægger vægt på at skabe dialog og læring gennem inddragelse af relevante oplægsholderes analytiske perspektiver og praktiske erfaringer. Som deltager forventes du også selv at bidrage med dine erfaringer og udfordringer. Til gengæld får du hver gang konkrete forslag og redskaber med hjem.

Undervisningen struktureres omkring Strategicirklen, der er en grundlæggende model for strategiudvikling og -implementering. På hver kursusgang sætter vi fokus på dele af Strategicirklen, og får besøg af en række forandringsledere, der deler deres konkrete erfaringer med organisationsudvikling og strategiarbejde.

 

Moduler

Hvad er en holdbar strategi i en politisk organisation?
 

På dette modul sættes den overordnede ramme både analytisk og fra et praktikerperspektiv. Vi sætter fokus på, hvad strategi er, og hvad det kræver af en strategi at blive en succes i en politisk organisation.

Vi får også besøg af Anne-Mette Scheibel, der i dag er partner hos Resonans, men som har stor erfaring med strategi i offentlige organisationer  og hvordan man udarbejder en holdbar strategi. Hun har blandt andet været en vigtig drivkraft i opstarten af den Nationale Samskabelsesbevægelse.   


På dette modul kan du derfor forvente følgende udbytte:

 • En forståelse, af hvad det vil sige at arbejde med strategi og strategisk ledelse.
 • Viden om, hvilke særlige forhold der gør sig gældende i arbejdet med strategi i en politisk organisation.
 • Praktisk eksempel på, hvordan andre succesfuldt har arbejdet med strategi i politiske organisationer.
 • Refleksion over dit eget arbejde med strategi.

 

Denne gang sætter vi fokus på, hvordan man implementerer strategien, og hvordan man sikrer den organisatoriske forankring af strategien. Vi vil se på, hvad en implementeringsplan skal indeholde for at være så robust, at den kan sikre, at jeres strategi ikke bliver en af de mange strategier, der aldrig kommer ud af ledelsesgangen.

På dette modul er der besøg af to gæsteoplægsholdere. I form af Ninna Thomsen der er direktør for Mødrehjælpen og som har tidligere politisk erfaring, som sundheds og omsorgsborgmester i København. Derudover får vi besøg af Katrine Tang, som er direktør i Danske Handicaporganisationer og forhenværende vicedirektør i Danske regioner. 

På dette modul kan du derfor forvente følgende udbytte:

 •  En forståelse af, hvad der skal til for at din organisation har en robust implementeringsplan.
 •  Konkrete eksempler på, hvordan man med succes kan implementere strategier i politiske organisationer.
 •  Konkrete redskaber til, hvordan du kan arbejde med strategi-implementering.
 • Konkret sparring på dine udfordringer med strategiarbejdet.

 

 

Vi har nu set på selve strategien, på planen og på organisationen. På det tredje og sidste modul vil vi fokusere på barrierne for, at strategien rent faktisk når i mål. Du undervises i, hvordan man med den rette organisation og opfølgning kan styrke implementeringen. Vi vil blandt andet præsentere en række forskellige typer af barrierer og brugen af risikoanalyse.

På dette modul kan du forvente følgende udbytte:

 •  En forståelse af, hvilke barrierer der er for at lave strategiarbejde i den politiske organisation og hvordan man kan arbejde med at overvinde disse.
 •  Konkrete eksempler på barrierer for strategiarbejdet.
 •  Konkrete redskaber til at organisere og følge op på implementeringen af strategiarbejdet.
 •  Konkret sparring på dine udfordringer med strategiarbejdet.

 

 

Praktisk information

 

 

Datoer:

18/4 – 2023: 9.30-15.30
25/4 – 2023: 9.30-15.30
3/5 – 2023: 9.30-15.30

3 moduler

14995 kr., ekskl. moms

Opstart 18. april 2023 kl. 9:30

København

For spørgsmål vedrørende kurset eller personlig vejledning, kontakt mig.

Noueman Hajjami, leder af forretningsudvikling, Arena

noueman@altinget.dk


+4530734965

Udfyld kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder for deltagelse
Accepter betingelser