Følg B 8 Nedsættelse af en ekspertgruppe på anbringelsesområdet
(Social- og Indenrigsministeriet)

8/10
2019

Lovforslag: B 8 (Social- og Indenrigsministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en ekspertgruppe på anbringelsesområdet.

Læs mere