Følg L 105 Straffeloven
(Justitsministeriet)

25/2
2020

1. behandling

1. behandling af forslag til lov om ændring af straffeloven (L 105).

Læs mere
5/2
2020

Lovforslag: L 105 (Justitsministeriet)

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Forstærket indsats mod eksplosivstoffer).

Læs mere