Følg L 30 Afskrivningsloven med videre
(Skatteministeriet)


Fremsat af: Morten Bødskov (Skatteminister (S), MF (S))
Ministerområde: Skatteministeriet
Status: Fremsat
30/10
2020
1. BEHANDLING

Salen: Afskrivningsloven med videre

1. behandling af forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven (L 30).

7/10
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 30 (Skatteministeriet)

Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven. (Midlertidig forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og midlertidig forhøjelse af bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger samt selskabsskattefritagelse af Fonden).