Følg B 106 Indførelse af en arbejdsmarkedsprotokol til Lissabontraktaten
(Beskæftigelsesministeriet)

21/5
2019

Salen: Indførelse af en arbejdsmarkedsprotokol til Lissabontraktaten (2. og sidste beh.)

2. og sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en arbejdsmarkedsprotokol til Lissabontraktaten (B 106).

Læs mere
26/4
2019
9/4
2019

1. behandling

1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en arbejdsmarkedsprotokol til Lissabontraktaten (B 106).

Læs mere
1/3
2019

Flertal uden om regeringen vil indføre arbejdsmarkedsprotokol i EU-traktat

BALANCE: Lønmodtageres rettigheder skal ligestilles med EU's indre marked, lyder det fra folketingsflertal, der vil have regeringen til at kæmpe for arbejdsmarkedsprotokol i EU. ”Symbolpolitik”, siger forsker.  

Læs mere
22/2
2019

Lovforslag: B 106 (Beskæftigelsesministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en arbejdsmarkedsprotokol til Lissabontraktaten.

Læs mere