Følg L 34 Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med videre
(Sundheds- og Ældreministeriet)

24/10
2019

1. behandling

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og sundhedsloven (L 34).

Læs mere
3/10
2019

Lovforslag: L 34 (Sundheds- og Ældreministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og sundhedsloven. (Begrænsning af ressourcereglen ved kræftscreeninger, udvidelse af lægemiddelskadeordningen i nød- og beredskabssituationer m.v.).

Læs mere