Følg L 106 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
(Social- og Indenrigsministeriet)

18/2
2020

1. behandling

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (L 106).

Læs mere
5/2
2020

Lovforslag: L 106 (Social- og Indenrigsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Ankestyrelsens sammensætning og behandling af sager om uenighed mellem kommuner m.v.).

Læs mere