Følg B 129 Privates køb af CO2-kvoter til destruktion
(Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)

28/2
2020

Lovforslag: B 129 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om privates køb af CO2-kvoter til destruktion.

Læs mere