Følg L 43 Lov om CO2-kvoter
(Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)


Fremsat af: Dan Jørgensen ( Klima-, energi- og forsyningsminister (S), MF (S), adj. professor, Aalborg Universitet)
Ministerområde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Status: Fremsat
6/11
2020
1. BEHANDLING

Salen: Lov om CO2-kvoter

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om CO2-kvoter (L 43).

8/10
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 43 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om CO2-kvoter. (Tilpasning af regler som følge af ændringer i kvotedirektiv 2003/87/EF og tilhørende EU-retsakter forud for 4. kvotehandelsperiode, herunder justering af klageregler m.v.)