Følg L 90 Lov om afgift af elektricitet med videre
(Skatteministeriet)


Fremsat af: Morten Bødskov (Skatteminister (S), MF (S))
Ministerområde: Skatteministeriet
Status: Vedtaget
21/12
2020
VEDTAGET

Lovforslag: L 90 (Skatteministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love. (Udmøntning af dele af »Klimaaftale for energi og industri mv. 2020« m.v.).

21/12
2020
3. BEHANDLING

Salen: Lov om afgift af elektricitet med videre

3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas med videre, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks med videre, lov om energiafgift af mineralolieprodukter med videre og forskellige andre love (L 90).

18/12
2020
2. BEHANDLING

Salen: Lov om afgift af elektricitet med videre

2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas med videre, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks med videre, lov om energiafgift af mineralolieprodukter med videre og forskellige andre love (L 90).

26/11
2020

Deputation: Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme besøger Skatteudvalget

Folketingets Skatteudvalg får besøg af Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme vedrørende L 90 (Udmøntning af klimaaftalen for energi og industri m.v. 2020).

14/12
2020
24/11
2020
1. BEHANDLING

Salen: Lov om afgift af elektricitet med videre

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas med videre, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks med videre, lov om energiafgift af mineralolieprodukter med videre og forskellige andre love (L 90).

12/11
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 90 (Skatteministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love. (Udmøntning af dele af »Klimaaftale for energi og industri mv. 2020« m.v.).