Følg L 97 Lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m
(Skatteministeriet)

27/2
2020

3. behandling

3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder med videre (L 97).

Læs mere
25/2
2020

2. behandling

2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder med videre (L 97).

Læs mere
30/1
2020
30/1
2020

1. behandling

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder med videre (L 97).

Læs mere
22/1
2020

Lovforslag: L 97 (Skatteministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven), emballageafgiftsloven, lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love. (Indeksering af de faste tinglysningsafgifter og en række miljøafgifter og genindførelse af registreringsafgiften på luftfartøjer m.v.).

Læs mere