Følg L 98 Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m
(Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)


Fremsat af: Dan Jørgensen ( Klima-, energi- og forsyningsminister (S), MF (S), adj. professor, Aalborg Universitet)
Ministerområde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Status: 1. behandling
17/12
2020
3. BEHANDLING

Salen: Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber med videre med videre

3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber med videre, lov om miljøbeskyttelse, vandsektorloven, lov om vandløb og lov om vandforsyning med videre (L 98).

15/12
2020
2. BEHANDLING

Salen: Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber med videre med videre

2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber med videre, lov om miljøbeskyttelse, vandsektorloven, lov om vandløb og lov om vandforsyning med videre (L 98).

3/12
2020

Deputation: DANVA besøger Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget

Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg får besøg af DANVA vedrørende L 98 (Spildevandsforsyningsselskaber).

20/11
2020
1. BEHANDLING

Salen: Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber med videre

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber med videre, lov om miljøbeskyttelse, vandsektorloven, lov om vandløb og lov om vandforsyning med videre (L 98).

12/11
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 98 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., lov om miljøbeskyttelse, vandsektorloven, lov om vandløb og lov om vandforsyning m.v. (Spildevandsforsyningsselskabers klimatilpasning, vandselskabernes foreninger til fremme af vandsektorens effektivitet og kvalitet m.v.)