Følg B 47 Ens krav til kvalifikationer hos læger i Danmark, der er uddannet i henholdsvis EU-/EØS-lande og tredjelande
(Sundheds- og Ældreministeriet)

10/3
2020

Salen: Ens krav til kvalifikationer hos læger i Danmark, der er uddannet i henholdsvis EU-/EØS-lande og tredjelande (2. og sidste beh.)

2. og sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om ens krav til kvalifikationer hos læger i Danmark, der er uddannet i henholdsvis EU-/EØS-lande og tredjelande (B 47).

Læs mere
30/1
2020
23/1
2020

1. behandling

1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om ens krav til kvalifikationer hos læger i Danmark, der er uddannet i henholdsvis EU-/EØS-lande og tredjelande (B 47).

Læs mere
28/11
2019

Lovforslag: B 47 (Sundheds- og Ældreministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om ens krav til kvalifikationer hos læger i Danmark, der er uddannet i henholdsvis EU-/EØS-lande og tredjelande.

Læs mere