Følg L 117 Taxiloven
(Transport- og Boligministeriet)


Fremsat af: Benny Engelbrecht (Transportminister, MF (S))
Ministerområde: Transport- og Boligministeriet
Status: 1. behandling
22/12
2020
17/12
2020
1. BEHANDLING

Salen: Taxiloven

1. behandling af forslag til lov om ændring af taxiloven (L 117).

9/12
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 117 (Transport- og Boligministeriet)

Forslag til lov om ændring af taxiloven. (Afskaffelse af bopælskrav i EU/EØS ved tilladelser til erhvervsmæssig persontransport og kørselskontorer, godkendelse af ansvarlige ledere og chaufførkort).