NGO: Minister må tage ansvar for dansk overfiskeri

DEBAT: Overfiskeri forekommer alt for ofte i Danmark, som er blandt de værste syndere i EU, hvilket skader både miljø og branchen. Den danske fiskeriminister bør stå frem som leder og sikre fornuftige kvoter til møde med EU-ministre, skriver NGO'en Our Fish.  

Af Rebecca Hubbard
Programchef, Our Fish

I sidste uge optrådte en håndfuld kendte og elskede danske skuespillere i aviser og på en fotoudstilling ved Højbro Plads i København - afklædte og i selskab med en flot Østersøtorsk.

Det lyder måske lidt sært, men den tapre gerning af Thure Lindhardt, Trine Dyrholm, Iben Hjejle, Lars Brygmann, Natalie Madueno og Nicolas Bro var både yderst aktuel og et seriøst opråb til fiskeriminister Eva Kjer Hansen.

Billederne var nemlig del af en større global indsats for at få blandt andet den danske regering til at vende skuden og stoppe årtiers overfiskeri og sikre håndhævelse af fiskerilovgivningen. Ikke mindst i Østersøen.

Rigsrevisorkritik advarer om snyd og rod
Dugfrisk kritik fra Rigsrevisionen angående snyd med og rod i forvaltningen af støttekroner til danske fiskere via Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), gør det desuden tydeligt for enhver, at der skal ske noget andet og bedre med dansk fiskeri, end det der sker i dag.

Det er på tide, at den danske regering holder op med at nedprioritere fællesskabets og miljøets interesser til fordel for ganske få fiskeres indtægt og ønsker.

For regeringens og myndighedernes opgave er ikke at lege bedsteven med fiskeindustrien, den er at håndhæve gældende lovgivning og forvalte fælles danske ressourcer i havet på ordentlig og bæredygtig vis.  

Danmark misser deadline
I 2013, da Eva Kjer Hansen sidst var fiskeriminister, skrev hun sammen med sine kollegaer i EU under på at stoppe årtiers overfiskeri.

Det løfte gav de i den omfattende reformering af den fælles europæiske fiskeripolitik, og aftalen lød på at stoppe overfiskeri i 2015 hvor muligt, men i hvert fald senest i 2020.

Den første deadline missede de. Det samme må ikke ske med den næste, og 2020 er trods alt lige rundt om hjørnet. Desværre er overfiskeri nærmest blevet acceptabelt blandt EU’s fiskeriministre.

Flere fiskekvoter bryder mål for bæredygtighed
I oktober sidste år blev fire ud af ti fiskekvoter sat højere, end hvad forskerne anså for at være bæredygtigt.

Ifølge en rapport fra New Economics Foundation topper Danmark faktisk listen over EU-lande i forhold til uhensigtsmæssig praksis med at sætte kvoterne for højt i Østersøen.

Overfiskeri er dyrt for branchen
Østersøens torsk har det ikke godt. Siden et peak i dette fiskeri i 1984, hvor fiskere landede mere end 440.000 tons torsk fra den østlige Østersø, landes der i dag kun  godt 40.000 tons om året.

For ni år siden var torsken i den vestlige Østersø desuden tæt på kollaps. Et klart eksempel på, hvad der sker, når fiskeriministrene igen og igen sætter kvoterne højere end det, videnskaben anbefaler.

Det er hverken godt for fiskene eller økonomisk for fiskeriet, der til sidst svinder ind til det rene ingenting. Desværre er fiskeindustrien selv med til at gøre alting meget værre.

Ikke mindst når fiskere nægter at bruge selektive fangstmetoder, og når de fortsat smider mindre torsk tilbage i havet - døde eller døende - for at undgå, at fiskene tæller med i deres samlede fangst i land. En praksis, der har været ulovligt for dette fiskeri siden 2015.

Fiskeriminister må udvise lederskab
Faktisk ender mere end 90 procent af uønsket fangst af torsk fra Østersøen stadig som ulovligt udsmid, og den form for adfærd kræver naturligvis øjeblikkelig handling fra den danske regering og de danske myndigheder.

Ikke mindst set i lyset af at kun 1 procent af fisketurene overvåges, og at dansk fiskeri efterhånden har været i selskab med en række dårlige sager om snyd og bedrag især i år og sidste år.

15.-16. oktober skal Eva Kjer Hansen til møde med sine 27 andre europæiske kollegaer i Luxembourg.

Her skal de beslutte, hvad kvoterne skal være for Østersøen i 2019. Og det står skidt til både med silden i den vestlige Østersø og torsken i øst såvel som i vest.

Det er nu, at ministeren skal stå imod pres fra fiskeriet og udsigten til kortsigtede profitmuligheder for i stedet at vise ægte lederskab og sikre kvoter i tråd med videnskabelig rådgivning og en bedre fremtid for alle.

Det er den eneste vej, der fører i retning af at kunne genopbygge fiskebestandene og fremtidssikre fiskeriet.

Forrige artikel S: Folkebevægelsens drøm kan blive mareridt for dansk fiskeri S: Folkebevægelsens drøm kan blive mareridt for dansk fiskeri Næste artikel L&F: Gyllen må være steget Kjeld Hansen til hovedet L&F: Gyllen må være steget Kjeld Hansen til hovedet