Følg L 56 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
(Miljø- og Fødevareministeriet)


Fremsat af: Lea Wermelin (Miljøminister (S), MF (S))
Ministerområde: Miljø- og Fødevareministeriet
Status: Fremsat
22/10
2020
1. BEHANDLING

Salen: Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (L 56).

8/10
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 56 (Miljø- og Fødevareministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Implementering af VVM direktivet og ændring af myndighedskompetencen for havbrug).