Følg L 21 Lov om social pension med videre
(Beskæftigelsesministeriet)


Fremsat af: Peter Hummelgaard Thomsen (Beskæftigelsesminister (S), MF)
Ministerområde: Beskæftigelsesministeriet
Status: Fremsat
3/11
2020
1. BEHANDLING

Salen: Lov om social pension med videre

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (L 21).

7/10
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 21 (Beskæftigelsesministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love. (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.).