Følg L 91 Aktieavancebeskatningskatningsloven med videre
(Skatteministeriet)

30/1
2020

3. behandling

3. behandling af forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven (L 91).

Læs mere
28/1
2020
28/1
2020

2. behandling

2. behandling af forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven (L 91).

Læs mere
16/1
2020

Deputation: Business Danmark besøger Skatteudvalget

Folketingets Skatteudvalg får besøg af Business Danmark vedrørende L 91 (ophævelse af hovedaktionærnedslaget og beskatning af fri bil med videre).

Læs mere
23/1
2020
9/1
2020

1. behandling

1. behandling af forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven (L 91).

Læs mere
20/12
2019

Lovforslag: L 91 (Skatteministeriet)

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).

Læs mere