Debat

Fører Danmark den rigtige asylpolitik?

PRÆSENTATION: Fører den danske regering en asylpolitik, der er for stram eller for lempet? Det tager Altinget.dk op til debat den kommende måned. Læs mere her, og mød panelet.
Foto: Colourbox
GDPRDeleted
Vis mereIcon / Direction / Dropdown
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I 2013 havde Danmark 7.540 asylansøgere, og det stigende antal af asylansøgere slår igennem på de offentlige budgetter.

En stor del af milliardregningen bliver taget fra udviklingsbistanden, og regningen kan blive endnu større, fordi flygtningestrømmen fra borgerkrigen i Syrien ser ud til at fortsætte.

I 2012 indgik den daværende SRSF-regering og Enhedslisten en ny asylaftale, som blandt andet skulle gøre det nemmere for asylansøgerne at bo og arbejde udenfor asylcentrene.

Men samtidig forventer regeringen at spare et større millionbeløb på asylområdet de kommende år. Og fornylig kritiserede Europarådets menneskerettighedskommissær behandlingen af asylbørn i Danmark.

Fakta

Fra 30. april og en måned frem handler Socialdebatten om dansk asylpolitik.

Socialdebatten på Altinget | Social har til formål at fokusere og styrke den socialpolitiske og socialfaglige debat i Danmark. Løbende inviterer Altinget l Social eksperter, politikere, fagfolk og interesseorganisationer til at debattere udvalgte emner og/eller problemstillinger inden for det sociale område. 

Læs om debatten her

Bland dig gerne i debatten ved at sende en mail til kafr@altinget.dk

 

Asyldebatten handler både om integration og udgifter i Danmark, men den handler også om, hvordan Danmark støtter til katastrofer ude i verden. Derfor vil debatten om dansk asylpolitik køre parløb på både Altinget | Social og Altinget | Udvikling.

Kort sagt kan debatten koges ned til: Fører Danmark den rigtige asylpolitik?

Det vil ti personer, som har særlig viden om, erfaring med eller engagement inden for asylområdet sætte fokus på i den kommende måned. 

Alle er velkomne til at blande sig i debatten. Send en mail til kafr@altinget.dk.

Både Social- og Udviklingsdebatten udkommer i denne måned hver onsdag.

Læs om denne måneds debattører her: 

<img align="left" src="@navn=Mette Reissmann@" />Mette Reissmann, integrations- og udlændingeordfører for Socialdemokraterne.
Mette Reissmann er uddannet cand.merc.jur. og er i 2013 tiltrådt som udlændinge- og integrationsordfører. Ved siden af er Mette Reissmann medlem af Trygfondens Repræsentantskab og Domeas bestyrelse samt medlem af censorkorpset. Tidligere har hun været ansat i Forbrugerrådet og i Forbrugerstyrelsen. Mette Reissmann har været ekstern lektor i jura på CBS og har repræsenteret patienterne i Patientskadeankenævnet og forbrugerne i Forbrugerklagenævnet og Pengeinstitutankenævnet.

<img align="left" src="@navn=Martin Henriksen@" />Martin Henriksen, integrationsordfører for Dansk Folkeparti.
Martin har siden 2009 siddet i Folketingsgruppens bestyrelse og Dansk Folkepartis Hovedbestyrelse. I 2012 blev Martin i forbindelse med formandsskiftet i Dansk Folkeparti valgt som Folketingsgruppens gruppesekretær. Desuden beskæftiger Martin Henriksen sig primært med udlændingepolitik, som Udlændingeordfører og integrationsordfører for partiet. Martin Henriksens haft flere lokale tillidsposter for Dansk Folkepartis Ungdom og Dansk Folkeparti i København, men blev for første gang valgt ind i Folketinget i 2005.

<img align="left" src="@navn=Martin Geertsen@" />Martin Geertsen, integrationsordfører for Venstre.
Martin Geertsen er uddannet cand.scient.pol. ved Københavns Universitet. I løbet af hans politiske karriere har han bl.a. været næstformand for Venstres Ungdom, medlem af Københavns Borgerrepræsentation, kulturborgmester og gruppeformand for Venstre. Martin Geertsen blev for første gang valgt ind i Folketinget 2011 og har været integrationsordfører fra 2014 samt øresunds- og hovedstadsordfører fra 2011.

<img align="left" src="@navn=Johanne Schmidt-Nielsen@" />Johanne Schmidt-Nielsen, integrationsordfører for Enhedslisten.
Johanne Schmidt-Nielsen har en bachelor i socialvidenskab. I 2002 fik hun sit første tillidshverv som næstformand for gymnasieeleverne i DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning). I 2006 blev Johanne Schmidt-Nielsen valgt til Enhedslistens hovedbestyrelse og i 2007 blev hun partiets spidskandidat i København. Samme år blev hun for første gang valgt ind i Folketinget. Johanne Schmidt-Nielsen er i dag politisk ordfører samt ordfører på områderne ligestilling, integration, indfødsret og asyl. Hun skriver, at det især udlændingeområdet, der har fyldt meget i hendes arbejde i Folketinget.

<img align="left" src="@navn=Mimi Jakobsen@" />Mimi Jakobsen, generalsekretær, Red Barnet.
Mimi Jakobsen har en bachelorgrad i Tysk og Fonetik fra Københavns Universitet og en Master i Socialt Entreprenørskab fra Roskilde Universitetscenter. Hun tiltrådte som Red Barnets generalsekretær i 2000 efter at have været engageret i dansk politik på topplan i over tyve år. Mimi Jakobsen har bl.a. haft flere forskellige ministerposter og været partileder for Centrum Demokraterne.

<img align="left" src="@navn=Thomas Gammeltoft-Hansen@" />Thomas Gammeltoft-Hansen, forskningschef ved Institut for Menneskerettigheder.
Thomas Gammeltoft-Hansen har en Ph.d. i jura, en master i flygtningestudier fra Oxford Universitet og er cand.scient.pol fra København. Thomas Gammeltoft-Hansen har siden 2005 arbejdet med og forsket i udlændingepolitik, flygtningeret og menneskerettigheder. Thomas Gammeltoft-Hansen er desuden medlem af Flygtningenævnet og en ofte brugt ekspert i internationale og danske medier.

<img align="left" src="@navn=Edith Montgomery@" />Edith Montgomery, forskningschef, Dansk Institut mod Tortur.
Edith Montgomery er cand.psych. og har i en årrække arbejdet som klinisk psykolog, inden hun blev tilknyttet DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur (dengang RCT) i 1988, hvor hun i dag er ansat som seniorforsker. Hun har primært forsket i emnet børn fra traumatiserede flygtningefamilier og skrevet ph.d. og doktordisputats inden for dette område. Hun er optaget af, hvordan børn påvirkes af oplevelser med tortur og organiseret vold, og af hvordan man, gennem den måde børnene modtages og behandles på i Danmark, kan hjælpe dem ind i en god udvikling på trods af traumerne.

<img align="left" src="@navn=Andreas Kamm@" />Andreas Kamm, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.
Andreas Kamm er cand.mag. i historie fra Odense Universitet. Han skriver, at han har arbejdet for Dansk Flygtningehjælp siden 1979 og har som generalsekretær siden 1998 stået i spidsen for en udvikling, der har betydet, at Dansk Flygtningehjælp i dag er den største danske internationale humanitære organisation med en omsætning, der nærmer sig to mia. kr., og en indsats, der når ud til over to millioner flygtninge og fordrevne i 34 lande. En indsats der betød, at Global Journal i 2013 kårede Dansk Flygtningehjælp som verdens bedste humanitære organisation.

<img align="left" src="@navn=Mona Ljungberg@" />Mona Ljungberg, initiativtager, Mit Asyl.
Mona Ljungberg er uddannet socialpædagog med fokus på udsatte børn og unge. Har taget initiativ til foreningen "Mit Asyl", der har til formål at hjælpe Danmark med at overholde Konventionen til beskyttelse af flygtninge og imod tortur samt Konventionen om Børns rettigheder (børn af udenlandske forældre). Undervejs er dets formål også blevet at støtte børnefamilier, der er blevet udvist uden hensyn til børnenes tarv, sygdom og handicap i familierne. 

Omtalte personer

Johanne Schmidt-Nielsen

Generalsekretær, Red Barnet, fhv. MF (EL), fhv. politisk ordfører
ba.scient.soc. (RUC, 2007)

Andreas Kamm

Formand, Institut for Menneskerettigheder
cand.mag. i historie og dansk (Odense Uni. 1978)

Mette Reissmann

Seniorrådgiver, Geelmuyden Kiese, medlem af borgerrepræsentationen (S), Københavns Kommune, medlem, Det Etiske Råd
cand.merc.jur. (CBS 1989)

    Politik har aldrig været vigtigere

    Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion