Følg B 48 Ens krav til sprogkundskaber hos læger i Danmark, der er uddannet i henholdsvis EU-/EØS-lande og tredjelande
(Sundheds- og Ældreministeriet)

28/11
2019

Lovforslag: B 48 (Sundheds- og Ældreministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om ens krav til sprogkundskaber hos læger i Danmark, der er uddannet i henholdsvis EU-/EØS-lande og tredjelande.

Læs mere