Følg L 35 Lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med videre
(Sundheds- og Ældreministeriet)

24/10
2019

1. behandling

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (L 35).

Læs mere
3/10
2019

Lovforslag: L 35 (Sundheds- og Ældreministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Styrkelse af borgernes tryghed og tillid til sundhedsforskning samt forbedrede rammer for sundhedsforskning).

Læs mere