Følg L 191 Sundhedsloven
(Sundheds- og Ældreministeriet)

4/6
2020

1. behandling

1. behandling af forslag til lov om ændring af sundhedsloven (L 191).

Læs mere
4/6
2020

3. behandling

3. behandling af forslag til lov om ændring af sundhedsloven (L 191).

Læs mere
4/6
2020

2. behandling

2. behandling af forslag til lov om ændring af sundhedsloven (L 191).

Læs mere
20/5
2020

Lovforslag: L 191 (Sundheds- og Ældreministeriet)

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Frivillige indkvarteringsfaciliteter).

Læs mere