Følg L 61 Lov om forbud mod tobaksreklame m
(Sundheds- og Ældreministeriet)


Fremsat af: Magnus Heunicke (Sundheds- og ældreminister (S), MF (S))
Ministerområde: Sundheds- og Ældreministeriet
Status: 1. behandling
3/12
2020
3. BEHANDLING

Salen: Lov om forbud mod tobaksreklame med videre med videre

3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame med videre, lov om tobaksvarer med videre, lov om elektroniske cigaretter med videre og forskellige andre love (L 61).

1/12
2020
2. BEHANDLING

Salen: Lov om forbud mod tobaksreklame med videre med videre

2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame med videre, lov om tobaksvarer med videre, lov om elektroniske cigaretter med videre og forskellige andre love (L 61).

10/11
2020

Deputation: De Samvirkende Købmænd besøger Sundheds- og Ældreudvalget

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg får besøg af De Samvirkende Købmænd vedrørende L 61 (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning).

10/11
2020

Deputation: Kræftens Bekæmpelse besøger Sundheds- og Ældreudvalget

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg får besøg af Kræftens Bekæmpelse vedrørende L 61 (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning).

20/10
2020
1. BEHANDLING

Salen: Forbud mod tobaksreklame med videre

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame med videre, lov om tobaksvarer med videre, lov om elektroniske cigaretter med videre og forskellige andre love (L 61).

8/10
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 61 (Sundheds- og Ældreministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love. (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning).