Naturen & Kunsten - landskabshavens kulturhistorie i Danmark 1780-1830

Naturen & Kunsten omhandler den land - skabelige have i Danmark i årtierne omkring 1800, en brydningstid mellem oplysning og romantik. Landskabshaven var et kultur - fænomen med store variationer, bestemt af de topografiske forudsætninger, det sociale miljø og ejerens personlighed.

Læs mere


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget