Følg L 135 Lov om arbejdsløshedsforsikring m
(Beskæftigelsesministeriet)


Fremsat af: Ane Halsboe-Jørgensen (Uddannelses- og forskningsminister, MF (S))
Ministerområde: Beskæftigelsesministeriet
Status: Fremsat
19/1
2021
3. BEHANDLING

Salen: Lov om arbejdsløshedsforsikring med videre

Eventuelt: 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring med videre, lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik (L 135).

19/1
2021

Salen: Lov om arbejdsløshedsforsikring med videre 2. beh.)

2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring med videre, lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik (L 135).

12/1
2021
FREMSAT

Lovforslag: L 135 (Beskæftigelsesministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik. (Suspension af dagpengeforbrug og suspension af G-dage ved hjemsendelser og arbejdsfordeling, forlængelse af retten til sygedagpenge og yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19).