Følg L 64 Sundhedsloven med videre
(Sundheds- og Ældreministeriet)


Fremsat af: Magnus Heunicke (Sundheds- og ældreminister (S), MF (S))
Ministerområde: Sundheds- og Ældreministeriet
Status: Fremsat
20/10
2020
1. BEHANDLING

Salen: Sundhedsloven med videre

1. behandling af forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om socialtilsyn, lov om anvendelse af tvang i psykiatrien med videre og lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (L 64).

8/10
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 64 (Sundheds- og Ældreministeriet)

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om socialtilsyn, lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. og lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. (Bedre styring af offentligt finansieret behandling for alkoholmisbrug m.v.).