Følg L 20 Barselsloven med videre
(Beskæftigelsesministeriet)


Fremsat af: Peter Hummelgaard Thomsen (Beskæftigelsesminister (S), MF)
Ministerområde: Beskæftigelsesministeriet
Status: Fremsat
3/11
2020
1. BEHANDLING

Salen: Barselsloven med videre

1. behandling af forslag til lov om ændring af barselsloven, lov om sygedagpenge og forskellige andre love (L 20).

7/10
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 20 (Beskæftigelsesministeriet)

Forslag til lov om ændring af barselsloven, lov om sygedagpenge og forskellige andre love. (Ret til fravær i 26 uger for forældre, der mister et barn under 18 år (sorgorlov) samt bemyndigelse til at fastsætte særlige regler om revision af nogle kommuners regnskaber for regnskabsåret 2021 på områder med statsrefusion eller statstilskud).