Netværk for forskning og innovation


Altingets netværk for forskning og innovation sætter fokus på de visioner, muligheder og udfordringer, der knytter sig til den danske forskningspolitik. Vi stiller skarpt på samarbejdet mellem universiteter og virksomheder, zoomer ind på regeringens ambitiøse oplæg til TeknologipagtRådet, der skal få flere unge, til at vælge STEM-uddannelser. Derudover ser vi nærmere på EU's Horizon 2020 program med fokus på overgangen til det kommende Horizon Europe. Vi kommer med andre ord vidt omkring på forskningsområdet og diskuterer desuden fondenes rolle i dansk forskning og retter blikket ud mod verden, hvor især Israel i mange år er blevet fremhævet som et foregangsland inden for forskning og innovation. Netværket styres af Charlotte Rønhof, der i mange år var direktør for forskningsområdet i Dansk Industri.

Vi tilbyder et fortroligt rum, hvor ligesindede aktører med samme professionelle udfordringer og løsninger kan erfaringsudveksle, og på denne måde skaber vi dialog og forbindelser mellem netværkets medlemmer, der repræsenterer forskellige hjørner af feltet. Over fire møder stiller vi skarpt på forskellige grene af området og inviterer desuden vores medlemmer med til vores nye, store konference Arena Summit, der i 2019 sætter fokus på den næste generation. Netværket tager også døgnseminar på Bornholm, hvor Grønbechs Hotel danner rammerne for en dag med plads til gode diskussioner og faglig fordybelse.

Du kan se det foreløbige program for 2020 nedenfor.

 

Arena Summit 2020 - Morgendagens ledere

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen over 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for den næste generation inden for bl.a. fremtidens kompetencer, velfærds- og sundhedsteknologi, fremtidens demokrati og bæredygtig vækst.

I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen opdateres løbende, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer.

Øksnehallen, København, torsdag 26. marts 2020, kl. 09:30-16:00

Læs mere om Summit 2020 og tilmeld dig her.

 

Altingets årlige forskningsdøgn - Grønbechs Hotel onsdag 3. juni 2020

Til årets forskningspolitiske døgnmøde sætter vi fokus på samarbejdet mellem erhvervsliv, virksomheder, forskningsinstitutioner og universiteter. Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue, Vilhelm og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

 

Program:

Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
Velkomst og indlogering på hotellet
Formiddagsmøde og indlæg - "Styrket samarbejde mellem forskningsinstitutioner og virksomheder" v. Søren Frandsen, SDU RIO
Fælles frokost
Indlæg ved oplægsholder - oplægsholder endnu ikke bekræftet
Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'
Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Styrket samarbejde mellem forskningsinstitutioner og virksomheder

Søren E. Frandsen, chef, SDU RIO

På Syddansk Universitet etablerede de i 2017 en særlig afdeling, der skulle hjælpe virksomheder, myndigheder og forskere med at styrke samarbejdet. SDU RIO har til formål at assistere forsknings- og iværksættermiljøerne på universitetet og gøre det lettere at samarbejde med myndigheder og erhvervsliv. De assisterer bl.a. med juridisk bistand i forbindelse med patentering, rådgivning i forbindelse med iværksætteri og start-ups og arbejder målrettet for at gøre Syddansk Universitet til Danmarks iværksætteruniversitet. Men hvordan går arbejdet med at opfylde disse ambitioner? Hvordan gør man vejen fra idé til patent kortere? Og hvordan sikrer man, at forskere ikke gør det tunge arbejde for virksomhederne uden at eventuelle afkast kommer tilbage til universiteter og forskningsmiljøer? Vi inviterer chef for SDU RIO, Søren E. Frandsen med til årets døgnmøde og bliver klogere på, hvordan ambitionerne skal opfyldes og hvilke initiativer, der skal fokuseres på i de kommende år for bl.a. at styrke indsatsen på employability og iværksætteri. 

Grønbechs Hotel, Allinge, onsdag 3. juni 2020

 

 

Forsknings på internationalt topniveau

Oplægsholder endnu ikke bekræftet  

Danmark skal være en forskningsnation i absolut verdensklasse. Vi er et videnssamfund, hvis vigtigste eksportvare er vores hjerner, kreativitet og innovative løsninger. Sådan har skiftende regeringer længe fremført det samme motto om vigtigheden af at etablere grobund for danske virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der understøtter forsknings- og udviklingsafdelinger på internationalt topniveau. Men hvilke udfordringer møder virksomhederne, når de skal rekruttere og ikke mindst fastholde de dygtigste hjerner, forskere og innovative kræfter i kampen mod internationale konkurrenter. Vi inviterer en af Danmarks førende virksomheder med til dette møde, for at blive klogere på, hvordan virksomhederne kan arbejde mod realiseringen af de politiske og økonomiske ambitioner, der skal være med til at føre Danmark til tops på det internationale marked, hvor de højt specialiserede - og til tider krøllede - hjerner er i højeste kurs.

Ny Kongensgade 10, København, torsdag 17. september 2020 kl. 09:30-12:30

 

Efterårsmøde

Dato og program under udarbejdelse 

Ny Kongensgade 10, København

 

Med forbehold for ændringer