Netværk om offentlig ledelse


I Altingets netværk om offentlig ledelse retter vi fokus mod rammerne for dagens ledere på tværs af hele den offentlige sektor. Vi diskuterer muligheder og ledelsesudfordringer i lyset af aktuelle reformer og regeringsudspil. Med netværket skaber vi dialog og forbindelser gennem inddragelse af relevante oplægsholderes konstruktive perspektiver på styring og ledelse. Som medlem får du mulighed for at opbygge et netværk af ligesindede med samme professionelle udfordringer og løsninger. Netværket henvender sig til chefer og direktører fra både staten, regioner og kommuner.

Til hvert møde inviterer vi interessante nøgleaktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling. Tre af møderne i et årsløb afholdes i Børsbygningen i København, et holdes som et døgnmøde på Grønbechs Hotel på Bornholm, og i 2019 lanceres Arena Summit, som er et heldagsarrangement i Tivoli, hvor alle netværk samles med forskellige break out sessions og et fagligt program med besøg fra prominente oplægsholder fra ind- og udland.

Netværksmøderne faciliteres af Bo Smith, chefforhandler i Styrelsen for Forskning og Innovation og fhv. departementschef.

Møderækken for 2019 ses nedenfor.

 

Genvinding af borgernes tillid

 

Merete Agergaard, direktør for Skattestyrelsen

I juli 2018 erstattedes SKAT af syv nye styrelser med ansvar for hver deres kerneområde. Merete Agergaard, der i dag er direktør for den nyoprettede Skattestyrelse, stod som direktør for SKAT i spidsen for omlægningen. Til dagens møde vil hun give et indblik i den komplekse opgave, der skærpedes af både udflytning, digitalisering og ikke mindst et stort behov for at genoprette borgernes tillid til forvaltningen.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 29. august 2019 kl. 9.30-12.30

 

Døgnmøde - Grønbechs Hotel, Allinge - 30. september 2019

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'. 

Til årets døgnmøde vender vi blikket mod det overståede valg og et nyt regeringsgrundlag. Hertil spørger vi, hvordan morgendagen ser ud for landets offentlige ledere, og hvilke samfundsmæssige omstillinger, vi går i møde. Altinget inviterer en række relevante oplægsholdere til at sætte de faglige rammer for et døgn fyldt med professionel sparring og konstruktive debatter.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • 'Motivation i den offentlige sektor' - Oplæg ved Claes Nilas, SIRI
  • Fælles frokost i gårdhaven
  • Oplæg ved dagens anden oplægsholder
  • Casearbejde i grupper
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'
  • Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem. 

 

Motivation i den offentlige sektor

Claes Nilas, Vicedirektør, Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Offentlige ledere kan og bør bruge medarbejdernes motivation til at skabe en bedre arbejdsplads, der opfylder sine mål, og hvor medarbejderne trives. Til dagens møde vil Claes Nilas give sine bud på, hvordan den gode leder er opmærksom på sine medarbejderes behov og samtidig fastlægger klare retninger og mål, således at motivationen højnes, sygefraværet nedsættes og organisationens produktivitet øges. Vi diskuterer endvidere, hvorvidt dagens ledere er rustet til forandringerne i en hastigt udviklende offentlig sektor.

Grønbechs Hotel, 30. september

 

(Med forbehold for ændringer)

 

Om Altinget

Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedium grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores online-platform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.