Data og Kunstig intelligens i praksis

Altinget & Mandag Morgen

For at udnytte potentialet med den stigende mængde data blandt offentlige organisationer er det nødvendigt at kigge på mulighederne med kunstig intelligens. Medarbejdere såvel som ledere i det offentlige skal have en større strategisk indsigt i de praktiske tilgange til anvendelse af data og ikke mindst viden om, hvordan organisationen skal geares til denne omstilling.

På forløbet tager vi udgangspunkt i deltagernes egen praksis. Hvordan kan vi arbejde bedre med at anvende statistik og dataanalyse, og hvilken rolle kan kunstig intelligens komme til at spille, hvis vi skal implementere teknologien? Hvad kræver det fra organisationen, hvis vi skal sætte teknologien i spil? 

 

3 moduler

14495 kr., ekskl. moms

Opstart 15. juni 2020 kl. 10:00

København

Har du brug for personlig vejledning?

Hvis du er i tvivl om noget, så lad mig ringe dig op og give dig personlig vejledning.

Kontakt Magnus Vind Lorenz, afdelingsleder, Arena

Der findes store potentialer i kunstig intelligens og den robotstyrede automatisering. På kursusforløbet vil vi arbejde med at forstå teknologien og med at se nye muligheder, der opstår med teknologien. Kunstig intelligens har potentiale til at frigøre flere ressourcer til andre ting, og det er her, at fordelene ligger både for medarbejdere og borgere.

På forløbet vil vi se på, hvordan vores rammer forandres, når kunstig intelligens anvendes til at løse opgaver i den offentlige sektor. Og hvordan kan kunstig intelligens bringes i spil til at løse flere opgaver bedre for de samme ressourcer?

Undervisning

Undervisningsforløbet består af tre moduler, der hver især belyser, hvad kunstig intelligens i øjeblikket anvendes til på et specifikt område – og hvad mulighederne er på længere sigt. Hvert modul varer seks timer fra kl. 10.00 til 16.00. På kurset vil du møde en gennemgående kursusleder og en række gæsteundervisere. 

Fast underviser: Henning Langberg, Innovationschef på Rigshospitalet og professor i sundhedsdata.

 

Moduler

Kasper Marstal, CEO, Bytes & Brains

Hvordan virker AI i sundhedsvæsenet egentlig i praksis? Hvordan implementeres det - og hvilke udfordringer kan man støde på, når man forsøger at implementere kunstig intelligens i sit arbejde? Kasper Marstal vil bringe eksempler på anvendelse af kunstig intelligens i sundhedsvæsenet og komme med nogle mulige løsninger på implementeringsproblemer. Han vil også kort fortælle om sit eget i Bytes & Brains, som har god erfaring med at løse denne slags udfordringer. 

Peter Hesseldahl, redaktør: digital omstilling, Mandag Morgen

Hvilke etiske dilemmaer opstår med brugen af kunstig intelligens i sundhedssystemet? Og hvilke dilemmaer bliver vi som samfund og individer stillet overfor, når samkøring af data, sortering, diagnosticering og analyser bliver mere omfattende? Disse overvejelser vil Peter Hesseldahl diskutere som afslutning på dagen. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 15. juni 2020, kl. 10.00 - 16.00

 

 

Professor Jens Lundgren, head of the Centre of Excellence, PERSIMUNE

Data har en afgørende rolle i udviklingen af personlig medicin og kan være nøglen til at målrette behandling for patienter med en række forskellige sygdomme. Forudsætningen for at data kan være nøglen til bedre behandlinger er dog, at den behandles og udnyttes hensigtsmæssigt. Jens Lundgren, der blandt andet forsker i personlig medicin, vil dele sine erfaringer og sin forskning i brugen af data.

Kristian Bisgaard Haug, PHD stud. RUC

Hvorfor benyttes kunstig intelligens til at profilere ledige i nært sagt alle vestlige lande? Hvorfor har en hollandsk domstol dømt et AI værktøj, der vurderer borgere i 'høj risiko' for social snyd, for ulovligt? Kristian Haug forholder sig til potentialerne og problemerne ved brugen af AI og forudsigelsesværktøjer i beskæftigelsessektoren. I forlængelse heraf går han i dybden med begreberne fairness og bias, som er afgørende for at sikre en ansvarlig anvendelse af kunstig intelligens.

Kristian er Ph.d. studerende på Politik og Forvaltning på Roskilde Universitet og undersøger forskellige anvendelser af AI i den offentlige sektor. 

Anders Kofod-Petersen er direktør og professor fra Alexandra Instituttet.

Anders fortæller blandt andet om sit arbejde med samfundspartnerskabet DABAI (Danish Center for Big Data Analytics Innovation), der er det hidtil største samarbejde mellem private virksomheder og det offentlige med henblik på at skabe overblik over, hvilke data man har liggende, og hvordan man kan få meget mere ud af dem.

Thomas Hildebrandt, professor, Datalogisk Institut, Københavns Universitet

Kunstig intelligens benyttes allerede i dag til beslutningsstøtte i sundhedsvæsenet f.eks. til at identificere kræft og afgøre, hvilken behandling der er den rigtige. Men AI benyttes endnu ikke til at forbedre arbejdsgange. Meget arbejde med at forbedre arbejdsgange har bygget på en 50 år gammel metode baseret på identifikation af “Best-practice” og derefter prøve at standardisere og tvinge processerne til at følge disse. Denne fremgangsmåde virker desværre meget dårligt for vidensbaserede arbejdsgange, der indeholder mange uforudsigelige elementer. Oplægget vil beskrive hvordan AI kan benyttes til forbedre arbejdsgange på hospitaler uden at indføre rigide procedurer - og give eksempler på hvordan dette afprøves i kommunal sagsbehandling i forskningsprojektet EcoKnow.org støttet af innovationsfonden.

Praktisk information

3 moduler

14495 kr., ekskl. moms

Opstart 15. juni 2020 kl. 10:00

København

For spørgsmål vedrørende kurset eller personlig vejledning, kontakt mig.

Magnus Vind Lorenz, afdelingsleder, Arena

magnus@altinget.dk


Udfyld kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder for deltagelse

Faktureringsadresse

Udfyld hvis faktureringsadressen er en andenAccepter betingelser