DF klar til at bringe regeringen i mindretal

HANDICAP: Et flertal i Folketinget bestående af blandt andre Dansk Folkeparti har fremsat et beslutningsforslag, der skal sikre en forenkling af hjælpen til handicappede børn. Ministeren afviser. Dermed bringer regeringen sig selv i mindretal, lyder det fra DF.

Et flertal uden om regeringen vil have én indgang i kommunerne, når forældre skal have hjælp og støtte til deres handicappede børn.

I alt 114 mandater fra Enhedslisten, Alternativet, Socialdemokraterne, SF og ikke mindst regeringens største støtteparti, Dansk Folkeparti, fremsatte derfor fredag d. 1. april et beslutningsforslag i Folketinget.

Gruppen af partier vil pålægge regeringen at ændre loven, så hjælpen til en familie med et handicappet barn bevilges efter én samlet vurdering og bevilling, uanset om støtten kommer fra eksempelvis kommunen, skolen eller regionen. I dag skal familierne igennem alt for mange sagsbehandlere og forvaltninger, lyder kritikken.

”Der er behov for, at vi giver mere helhedsorienteret hjælp og støtte til familier med et handicappet barn,” siger Dansk Folkepartis handicapordfører, Karina Adsbøl.

Men i et skriftligt svar til Altinget afviser social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) allerede nu beslutningsforslaget:

"Beslutningsforslaget er et udtryk for, at man helt grundlæggende er modstander af det system, vi har i Danmark i dag, og derfor vil lave det totalt om. Det kan jeg ikke umiddelbart se, vil være en fordel for de børn, som modtager hjælp,” skriver hun.

Bringer sig selv i mindretal
Dermed står Dansk Folkeparti til at bringe regeringen i mindretal med beslutningsforslaget. Men det er regeringens egen skyld, mener Karina Adsbøl.

”Der er et flertal, der ønsker handling. Regeringen bringer sig selv i mindretal. Den har et valg og kan indgå i en konstruktiv dialog, og det vil jeg opfordre den til," siger hun.

Regeringen er ikke lovmæssigt forpligtet til at følge et flertal i Folketinget. Men det er der præcedens for, at man gør.

Minister klar til drøftelser
I ministerens svar til Altinget lægger Karen Ellemann dog op til drøftelser i Folketinget om sagen.

”Jeg er altid i mit arbejde fokuseret på, at det handler om mennesker, mere end det handler om systemer, så derfor vil jeg sammen med Folketingets partier drøfte, hvad vi kan forbedre," skriver hun.

Det ser Karina Adsbøl som en ”lille åbning”.

”Jeg ser frem til at høre ministeren uddybe sin begrundelse. For det er vigtigt, at vi finder ud af, hvilke tiltag vi kan tage her. Det vigtigste for mig er, at man får bedre hjælp og en helhedsorienteret indsats," siger hun.

Læs hele artiklen på Altinget: social (kræver abonnement). Få gratis prøveabonnement her.

Forrige artikel Stort frafald: Svage elever opgiver gymnasiet Stort frafald: Svage elever opgiver gymnasiet Næste artikel Hollænderne sætter EU på prøve med ny folkeafstemning Hollænderne sætter EU på prøve med ny folkeafstemning