B 4 (borgerforslag)(Vedtaget)

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk klimalov nu (borgerforslag).

Beslutningsforslaget er et borgerforslag. Forslaget fastslår, at Danmark har brug for en ny klimalov, der sætter en klar ramme for den danske klimaindsats. Loven skal forpligte Danmark til at sætte nationale klimamål, der lever op til Parisaftalen på kort, mellemlang og lang sigt. Formålet er at styrke Danmarks bidrag til det globale klimaarbejde gennem en ambitiøs indsats både nationalt og internationalt. Beslutningsforslaget har tidligere været fremsat som beslutningsforslag nr. B 96 i folketingsåret 2018-19, 1. samling.

Beslutningsforslag som fremsat

Beslutningsforslag som vedtaget


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Afstemning


Følg B 4 En dansk klimalov nu
(Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet) (borgerforslag)

14/5
2020
14/5
2020
3/12
2019
3/10
2019
Forrige artikel L 87 (Justitsministeriet)(Vedtaget) Næste artikel L 99 (Finansministeriet)(Vedtaget)