B 65 (Sundhedsministeriet)(Vedtaget)

Forslag til folketingsbeslutning om indkaldelse til forhandlinger om obligatorisk stillingtagen til, om man vil være organdonor.

Med beslutningsforslaget opfordres til, at der indkaldes til politiske forhandlinger om at få flere til at forholde sig til organdonation, også selv om det er svært. Det foreslås, at det skal gøres obligatorisk for alle over 18 år at tage stilling til organdonation. Det skal ske i mødet med det offentlige, eksempelvis

– når der udstedes og fornyes kørekort,

– når der udstedes og fornyes sygesikringsbevis,

– når der udstedes og fornyes pas, og

– når personen slår op i den personlige sundhedsjournal i forbindelse med eksempelvis et lægebesøg.

I Sundhedsudvalget betænkning over B 65 tilkendegiver et flertal i udvalget, at regeringen som del af de politiske forhandlinger vil inddrage eksperter med henblik på at belyse obligatorisk stillingtagen nærmere, herunder viden på området, etiske dilemmaer, juridiske rammer og finansiering.

Beslutningsforslag som fremsat

Beslutningsforslag som vedtaget


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mette Abildgaard

Politisk ordfører (K), statsrevisor
cand.soc. i offentlig forvaltning og kommunikation (Roskilde Uni. 2013)

Liselott Blixt

1. viceborgmester, Greve Kommune
buntmager (Lollands Buntmageri, 1986), social- og sundhedsassistent (Social- og Sundhedsskolen i Greve, 2002)

Kirsten Normann Andersen

Gruppenæstformand (SF), formand for Social- og Ældreudvalget, MF (SF)
sygehjælper (Frederiksberg Hospital 1985)