B 99 (Beskæftigelsesministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om forhøjet dagpengesats til personer med langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og lavere a-kassekontingent til dagpengemodtagere under 25 år.

Beslutningsforslag som fremsat

Følg B 99
(Beskæftigelsesministeriet)

9/4
2019
8/2
2019
Forrige artikel L 164 (Sundheds- og Ældreministeriet) Næste artikel B 103 (Erhvervsministeriet)