Den to-årige dagpengeperiode ligger fast og skal være udgangspunktet for en dagpenge-kommissions arbejde, fastslår beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S). (Foto: Beskæftigelsesministeriet)

Dagpenge-kommission er bundet på hænder og fødder

15. maj 2013 kl. 7:39
DAGPENGE: Regeringen sparker diskussionen om dagpengereformen til hjørne i en kommission. Men kommissionen kan ikke frit foreslå et nyt system. Det må ikke være dyrere end VKO-reformen.
| Flere

Regeringen køber sig tid med endnu en midlertidig forlængelse af dagpengeperioden på kontanthjælpssats.

Samtidig sparker regeringen diskussionen om dagpengereformen til hjørne i en kommission, der først skal fremlægge sit arbejde i foråret 2015, når næste valg trænger sig på.

Men kommissionen kan ikke frit komme med forslag til et nyt dagpengesystem. Kommissionens forslag skal som minimum føre til besparelser og stramninger i samme størrelsesorden, som dem VKO aftalte med sin reform i 2010.  

"Forslag til ændringer må ikke indebære højere strukturel ledighed, lavere strukturel beskæftigelse eller svækkelse af strukturelle offentlige finanser," står der på side 11 i regeringens udspil.

Det betyder med jævne ord, at kommissionen hverken må foreslå et dyrere dagpengesystem eller et system, der fører til øget arbejdsløshed.

Snævre økonomiske rammer
Foreslår kommissionen at forkorte genoptjeningsperioden, så skal pengene findes ved eksempelvis at forkorte dagpengeperioden til mindre end de nuværende to år.

"Grundlæggende skal kommissionens forslag være fuldt finansieret inden for dagpengesystemet og må ikke koste mere. Derfor kan kommissionen kun handle inden for nogle meget snævre økonomiske rammer, hvor facit i sidste ende skal give nul eller samlet set indeholde endnu flere stramninger," siger Flemming Ibsen, der er professor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet.

Han understreger, at kommissionen godt kan rykke rundt på nogle brikker i dagpengesystemet, det må bare ikke blive dyrere samlet set. 

"En mulighed for kommissionen er eksempelvis, at de kan foreslå en kortere dagpengeperiode end to år, mod at dagpengesatsen bliver lidt højere. Eller et kortere genoptjeningskrav mod at man forkorter dagpengeperioden, sådan som Dansk Metal for nylig har foreslået. Men facit skal ende i nul," siger Flemming Ibsen.

Mette F: To år ligger fast
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) bekræfter, at det er udelukket med en dagpengeperiode på mere end to år.

"Den to-årige dagpengeperiode ligger fast. Vi har ikke noget politisk ønske om, at folk skal være arbejdsløse i længere tid end to år. Det er et hårdt slag at blive ramt af arbejdsløshed, men slaget bliver kun hårdere, hvis man er ledig i lang tid. Derfor må målet aldrig være at skabe længst mulige ledighedsperioder," siger Mette Frederiksen.   

Hun afviser dog, at kommissionen ikke får frie hænder.

"Der er ikke lagt restriktioner ind på, hvad en dagpengekommission må komme ind på. Andet end den åbenbare, at det ikke må føre til højere strukturel ledighed," siger Mette Frederiksen.

Må godt foreslå fleksibel dagpengeperiode
Hun nævner, at kommissionen eksempelvis har frit spil til at komme med forslag til en fleksibel dagpengeperiode, der afhænger af konjunkturerne, sådan som Arbejdsmarkedskommissionen og de økonomiske vismænd tidligere har foreslået.

"Det må man gerne diskutere," siger Mette Frederiksen.

Både Arbejdsmarkedskommissionen og de økonomiske vismænd har som sagt foreslået en fleksibel dagpengeperiode. Udgangspunktet skulle så være en dagpengeperiode på to år, som kan forlænges med et halvt år i krisetider og forkortes et halvt år i perioder med højkonjunktur.

Parterne ser skeptisk på fleksible dagpenge
Selv om SF og andre kritikere af dagpengereformen har talt varmt for en sådan fleksibel dagpengeperiode, så vil den være meget svær at udforme og administrere til alles tilfredshed.

Den nuværende ledighed på 5,8 procent vil således ikke være nok til at udløse en forlængelse af dagpengeperioden. Ifølge Arbejdsmarkedskommissionens forslag skal det først ske ved en ledighed på over 7 procent.

Tidligere har både Dansk Arbejdsgiverforening og LO da også afvist tankerne om en fleksibel dagpengeperiode. Det gjorde de, med henvisning til at det vil være for svært at administrere på en retfærdig måde, når Hansen kan få en længere dagpengeperiode end Jensen, fordi han tilfældigvis blev ledig nogle få uger før eller senere end sin nabo.  

 
Altinget | Arbejdsmarked
 
Altinget | Christiansborg

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK