Dansk Energi: EU's klimaambitioner kan komme under pres

DEBAT: EU har fortsat ingen langsigtet politisk retning, der skal sikre opnåelse af Paris-aftalen. Med Brexit og tysk klimatøven bliver Europa-Parlamentet en afgørende magtfaktor i EU’s interne klimakamp, skriver Jørgen Skovmose Madsen fra Dansk Energi.

Af Jørgen Skovmose Madsen
EU-chef i Dansk Energi

Mens gymnasieelever, erhvervslivet og danske politikere svinger klimafanen, blafrer det grønne flag noget mindre i andre dele af Europa.

På de to seneste EU-topmøder har stats- og regeringslederne diskuteret, om EU skal være klimaneutral i 2050. Uden at blive enige.

Til juni er der endnu en mulighed, og meldingerne fra Kanzleramt i Berlin er den seneste uge blevet lidt grønnere. Men mens stort set alle partier i Folketinget bakker op om 2050-ambitionen – og flere ønsker endda en mere ambitiøs linje, er situationen en anden på tværs af Europa.

Gule veste og tysk kulkraft
Trods opbakning til Parisaftalen står EU fortsat uden en langsigtet politisk retning og regulering, der skal sikre opnåelse af klimaaftalen. EU’s globale klimalederskab er under gevaldigt pres.

I Frankrig protesterer De Gule Veste mod højere benzinpriser. Mens tyskerne har besluttet at holde fast i kulkraft frem til 2038.

Og den traditionelt mest progressive klimaforkæmper blandt de store EU-lande – Storbritannien – er på vej ud af EU.

Derudover forsøger en lang række central- og østeuropæiske lande fortsat at stikke en kæp i hjulet på en klar og ambitiøs klimapolitisk retning fra EU.

Der er fortsat 240.000 europæere ansat i kulsektoren – heraf mange i øst. Så det er ikke umuligt at forstå, hvorfor nogle af disse lande træder på klimabremsen.

Parlamentet som EU's grønne indpisker
I de seneste fem år har Europa-Parlamentet ubetinget været EU’s grønne indpisker - både i forhold til vedvarende energi, energieffektivitet, transport og den overordnede energi- og klimapolitik.

Det er blandt andet sket på baggrund af dansk indflydelse, især i det magtfulde udvalg for Industri, Energi og Forskning (ITRE) og i det tilsvarende magtfulde Miljøudvalg (ENVI).

Rollen som grøn indpisker bliver kun vigtigere i næste valgperiode. Hvis EU skal leve op til Parisaftalen, kræver det, at EU’s samlede mål for reduktion af drivhusgasser i 2030 øges fra det nuværende mål på 40 procent til et mål på mindst 55 procent.

Det kommer kun til at ske, hvis Europa-Parlamentet lægger maksimalt pres, når en ny Europa-Kommission skal godkendes i efteråret 2019.

De grønne svar blafrer i vinden
Hertil kommer, at den kommende valgperiode blandt andet byder på revidering af EU’s lovgivning om CO2-kvoter, gasmarkedet og infrastruktur – lige fra det europæiske elnet til ladestandere til elbiler. Ligesom EU’s mål for vedvarende energi og energieffektivitet skal genbesøges.

I en tid med Brexit og tysk klima-tøven bliver Europa-Parlamentet en helt afgørende magtfaktor i den interne klimakamp i EU.

Den kamp kan og bør danske politikere i både Bruxelles og på Christiansborg kaste sig fuldt ind i. For selvom de grønne faner er højt hævet i Danmark, blafrer de grønne svar stadig i vinden i Bruxelles.

Forrige artikel Dansk Sygeplejeråd: Kvindefag bør få ekstra penge af offentlige arbejdsgivere Dansk Sygeplejeråd: Kvindefag bør få ekstra penge af offentlige arbejdsgivere Næste artikel DR-journalist: Nu skal regnskabet efter Bock gøres op DR-journalist: Nu skal regnskabet efter Bock gøres op