Overblik: Det ved vi om Taksøe-rapporten

UDENRIGSPOLITIK: Mandag formiddag bliver Peter Taksøe-Jensens udenrigspolitiske udredning præsenteret. I den foreslår han blandt andet en ændring af ulandsbistanden og flere penge til forsvaret.

Foto: Jens Astrup/Scanpix
Emma Qvirin Holst

Mandag formiddag præsenterer ambassadør Peter Taksøe-Jensen sin udenrigspolitiske udredning. Han blev tilbage i efteråret 2015 udpeget af regeringen til at udrede dansk udenrigspolitik og komme med sit bud på en fremadrettet indsats. Det er resultatet af det arbejde, der præsenteres for offentligheden mandag i udenrigsministeriet.

Allerede søndag modtog statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), udenrigsminister Kristian Jensen (V) og forsvarsminister Peter Christensen (V) et eksemplar af udredningen. Ligeledes har Peter Taksøe-Jensen ladet medierne få et indblik i enkle elementer af den samlede rapport. Her kan du få et overblik over, hvad vi ved om rapporten indtil videre.

Pleje de danske interesser
Det skal være slut med at gå i krig, når USA eller FN ringer, skrev Politiken lørdag. Peter Taksøe-Jensen foreslår i sin udredning, at Danmark fremover gør op med sig selv, hvilke interesser man har og fokusere på at bruge sine ressourcer de steder, hvor de er mest effektive og kommer Danmark bedst til gavn.

Helt konkret foreslår udenrigsgranskeren, som Taksøe-Jensen også bliver kaldt, ifølge Jyllands-Posten et værktøj med tre punkter, som Danmark skal overveje, inden man kaster sig ud i et udenrigsanliggende.

 • Er indsatsen i Danmarks interesse?
 • Kan Danmark gør en forskel?
 • Er der tale om en snæver dansk interesse eller en bred interesse, som deles med andre lande?

Derudover har udredningen også et bud på fem områder, hvor Danmark bør fokusere sin indsats, skriver Berlingske.

 • Arktis og Østersøregionen
 • Europa
 • Migration og flygtninge
 • Økonomisk diplomati
 • Fremme FN's 17 udviklingsmål og sikre et internationalt system til løsning af konflikter

Taksøe-Jensen lægger i sin udredning også op til, at man etablerer et udenrigspolitisk forum, hvor man mere strategisk tilrettelægger og prioriterer dansk udenrigspolitik. Det har statsminister Lars Løkke Rasmussen søndag fortalt, at regeringen vil gå videre med.

En ny ulandsbistand
I sin udredning lægger Peter Taksøe-Jensen også op til en ændring af ulandsbistanden, skriver Politiken. Han opfordrer til, at flere af ulandsbistandskronerne går til ulandene frem for at blive brugt hjemme i Danmark.

Ì dag bruger Danmark noget af ulandsbistanden til at dække udgifterne til flygtninge i Danmark. Men Taksøe-Jensen mener, at midlerne vil komme til større gavn i ulandene end i Danmark.

Derudover foreslår han, at Danmark fokuserer sin indsats på færre lande, og det kan med fordel være de lande, hvorfra der kommer mange migranter og flygtninge til Danmark.

Overfor Politiken foreslår udenrigsgranskeren desuden, at Danmark eventuelt skal trække støtten fra Somalia, Sydsudan, Gaza og Vestbredden.

Fremover skal Danmark også udvælge lande og projekter ud fra FN's bæredygtighedsmål og have fokus på at skabe vækst og beskæftigelse frem for blot at afhjælpe fattigdom.

Flere penge til forsvaret
Ifølge DR foreslår Peter Taksøe-Jensen, at Danmark giver flere midler til det danske forsvar. Begrundelsen er, at det nuværende trusselbillede har givet det danske forsvar flere opgaver og fortsat vil gøre det.

Derfor bør man ”knække kurven” og få ”en svagt stigende udvikling” i forbindelse med det kommende forsvarsforlig, mener Taksøe-Jensen.

Rapporten har ikke et konkret bud på, hvor meget bevillingerne til Forsvaret skal stige, udover en enkelt konkret anbefaling på at videreføre en pulje på 120 millioner om året til Arktis. Dog skal Danmark ikke bruge to procent af BNP, hvilket ellers er Nato's målsætning, lyder det fra Taksøe-Jensen.

Socialdemokraterne afviser i Jyllands-Posten at øge forsvarsbudgetterne, og Venstre vil ikke love, at der kan findes penge til at gøre det.

I forbindelse med præsentationen af sin udredning fremlægger Peter Taksøe-Jensen også en konkret indkøbsliste til det danske forsvar og to modeller for et nyt sikkerhedspolitisk organ under enten Statsministeriet eller Udenrigsministeriet.

Dokumentation

I september 2015 igangsatte regeringen et udenrigspolitisk udredningsarbejde under ledelse af Peter Taksøe-Jensen, der er Danmarks ambassadør i Indien.

Resultatet af arbejdet præsenteres mandag klokken 10, hvor Peter Taksøe-Jensen fremlægger sin rapport for offentligheden i Udenrigsministeriet.

Ifølge kommissoriet for udredningen skal arbejdet føre til følgende tre ting:

 • En afdækning af Danmarks strategiske interesser i forhold til en række centrale udviklingstræk, udfordringer og muligheder i de kommende 10-15 år.
 • Et samlet bud på en stærkere koordinering og samtænkning af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, forsvarspolitik, handelspolitik og eksportfremme samt udviklingspolitik.
 • Et samlet strategisk bud på kerneopgaver og prioriteter til fremme af Danmarks interesser i de kommende år.

Formålet med udredningen er at skabe grundlaget for en øget fokusering og prioritering af Danmarks internationale engagement og varetagelsen af Danmark interesser, herunder de kommercielle.

Udredningsarbejdet udgør et oplæg til den politiske debat om fremtidens udenrigs- og sikkerhedspolitik og skal blandt andet indgå i grundlaget for de kommende forhandlinger om et nyt forsvarsforlig efter 2017 samt ny udviklingspolitisk strategi i 2016.

Den endelige rapport baserer sig på et omfattende analyse- og datagrundlag og mere end 100 møder med danske og udenlandske eksperter og interessenter over de seneste seks måneder.

Kilde: Udenrigsministeriet.

 


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00