Flere har været på efteruddannelse under coronakrisen

Trods nedlukning har der i 2020 været stigende aktivitet i de kompetencefonde, som støtter efteruddannelse. Trepartsforhandlinger senere på foråret kan åbne kompetencefonde for en bredere målgruppe.

Foto: David Leth Williams/Ritzau Scanpix
Søren Elkrog Friis

Mange danske lønmodtagere har været en tur på skolebænken under coronakrisen.

Mens meget gik i stå i 2020, har der været ekstra aktivitet i de kompetencefonde, som støtter efter- og videreuddannelse.

Det viser en ny opgørelse fra Pensiondanmark, som administrerer 20 kompetenceudviklingsfonde, der omfatter 14.000 virksomheder med 243.000 medarbejdere.

Fra 2019 til 2020 steg udbetalingerne fra fondene med næsten 22 procent og antallet af støttede efteruddannelsesforløb med 6,2 procent.

Udviklingen skal ses i forhold til, at mange efteruddannelsestilbud var lukket ned i foråret 2020 og igen i december.

"Det kom lidt bag på os, at 2020 endte med højere efteruddannelsesaktivitet. Men man kan konkludere, at virksomhederne har overrasket positivt ved at bruge muligheden for at sende deres folk på efteruddannelse i stedet for at sende dem hjem," siger Torben Möger Pedersen, der er adm. direktør i Pensiondanmark.

Gennembrud for digital efteruddannelse
Det store træk på kompetencefondene afspejler ifølge Torben Möger Pedersen også, at uddannelsesstederne under coronakrisen har være dygtige til at omstille kurser og undervisning til online-aktiviteter.

"2020 var et gennembrudsår for virtuel eller online-læring på efteruddannelsesområdet. Det bliver spændende at se, hvordan det kan videreføres, men vores vurdering er, at en kombination af fysisk fremmøde, online-læring og selvstudier kommer til at fylde meget fremadrettet," siger han.

I løbet af 2020 blev der gennemført knap 48.000 efteruddannelsesforløb, som blev støttet med kompetencefonde under Pensiondanmark med 72 millioner kroner.

Altinget logoArbejdsmarked
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget arbejdsmarked kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00