L 119 (Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder).

Lars Christian Lilleholt
Lars Christian Lilleholt (55) MF (V)

Lovforslaget giver energi-, forsynings- og klimaministeren mulighed for at ophæve det generelle administrationsgebyr for erhvervsaffald. Virksomhederne betaler i dag et lovpligtigt administrationsgebyr, som dækker kommunernes generelle administrationsomkostninger for erhvervsaffald. Hovedparten af de opgaver, gebyret dækker, vil fremover blive finansieret over finansloven gennem det kommunale bloktilskud.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar

Afstemning


Følg L 119
(Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet)

20/12
2018
20/12
2018
18/12
2018
5/12
2018
Forrige artikel L 131 (Erhvervsministeriet) Næste artikel L 139 (Justitsministeriet)