L 218 (Undervisningsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser. (Øgede frihedsgrader, rammer for donationer og styrket tilsyn med de frie skoler m.v.).

Merete Riisager
Merete Riisager (43)

Lovforslaget udmønter aftale af 25. januar 2019 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om bedre rammer for og styrket tilsyn med de frie skoler.

Lovforslaget indebærer, at frie grundskoler og private gymnasier får frihed til at oprette skoletilbud i en afdeling af en fri skole, hvis afdelingen er beliggende i hovedskolens kommune eller i en nabokommune til hovedskolens beliggenhedskommune.

Lovforslaget præciserer, at frie grundskoler får mulighed for at oprette klubtilbud for elever fra 4. klassetrin.

Lovforslaget indebærer et generelt forbud mod anonyme donationer til de frie skoler.

Lovforslaget indfører for efterskoler, frie fagskoler og private gymnasier en regulering svarende til de gældende bestemmelser for frie grundskoler med et frihed og folkestyrekrav, mulighed for at tilsynet kan deltage som observatør på møder på skolen, styrket tilsyn med skolernes leje af bygninger, en whistleblowerordning, og en vurdering af personkredsen ved oprettelse af en ny skole.

Lovforslaget indeholder også en række andre ændringer.

Lovforslag som fremsat

Høringssvar


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Afstemning


Følg L 218 Lov om friskoler og private grundskoler m
(Undervisningsministeriet)

30/4
2019
30/4
2019
25/4
2019
25/4
2019
9/4
2019
3/4
2019
28/3
2019
Forrige artikel L 214 (Transport-, Bygnings- og Boligministeriet) Næste artikel L 141 B (Sundheds- og Ældreministeriet)