Majbritt M. Nielsen: Norm-detektiver skal overvåge dig på dit arbejde

KOMMENTAR: Tre fagforeninger er gået sammen om at danne ”norm-detektiver”, der skal observere og rette adfærd på arbejdspladsen, der efter den udvalgte medarbejders indtryk ikke lever op til den normkultur, der er ønskelig.

3F, Dansk Metal og Serviceforbundet står bag FIU-Ligestilling – et nyt partnerskab, der skal hjælpe os alle sammen med at omgås vores kolleger på den helt rigtige måde. Men er det virkelig det, vi ønsker?

Stikkersamfundet er ubehageligt, det vil de fleste medgive. Ikke desto mindre er det snart sandheden for de af os, der har kolleger i de ovennævnte fagforeninger.

”FIU-Ligestilling udvikler og udbyder uddannelser, kurser, konferencer, dialogmøder, netværksaktiviteter med baggrund i fagbevægelsens og det internationale samfunds mål om ligestilling. Ligestilling ses bredt og indbefatter køn, etnicitet, seksualitet, handikap og religion. Vægten ligger på køn og etnicitet. Der eksisterer ikke et sekretariat i traditionel forstand; udviklingsopgaverne varetages af et netværk af ressourcepersoner og ildsjæle, som har kompetence, erfaring og viden på ligestillingsområdet. Det er hensigten med netværksorganiseringen at skabe så mange synlige, gode og konkrete aktiviteter som muligt for få ressourcer”.

Ildsjæle skal altså uddanne repræsentanter til arbejdspladserne, der kan forsyne deres kolleger med den rigtige holdning til formidling, der altså ikke eksisterer i en traditionel forstand. Hvad eksisterer de så i? Og hvor går man hen, hvis man har indvendinger til den normkultur, man bliver indkaldt til samtale om?

Jeg anerkender ligestilling som essentiel for en sund arbejdskultur og for generel sameksistens mellem mænd og kvinder. Men jeg anerkender ikke den infantile, opdragende rolle, enkeltpersoner nu kan påtage sig i hvervet som normdetektiv over for deres kollegaer.

Sandheden om danskerne er, at de fleste af os er ret tilfredse med vores arbejdsmiljø, når det kommer til dynamikken mellem mænd og kvinder og mennesker med forskellig etnicitet.

De sociale mekanismer, konsekvenspædagogik i forvejen føder til arbejdspladsen, kan langt hen ad vejen varetage de opgaver, som det nye partnerskab søger at detektere; hvis du opfører dig råddent, så får det konsekvenser.

I Danmark har vi en HR-kultur, der er så fremherskende og altafgørende, at det synes svært at fremhæve andre nationers arbejdskultur og syn på ligestilling i en nævneværdig sammenhæng. Ligeløn er – af en eller anden grund – stadig en udfordring, men i det regi, FIU søger at få indflydelse, mener jeg, vi er ret godt med. I hvert fald for godt med til at risikere en ensretning af den charme, en arbejdsplads kan have.

Den dag et værksted ikke længere må have plakater med Samantha Fox på væggene som følge af en 'detektivhenvendelse', er det på det værksted, jeg køber en cykel mere. Bare for at være sikker på ikke at støtte en virksomhed, der yderstyrer deres ansatte.

Kuren mod anløbne arbejdspladser er ikke at starte en indre stikkerbevægelse, det er at formulere og tilvirke en ønskelig jargon mellem mennesker; ikke mellem detektiver og medarbejdere, der efter dette initiativ kan risikere at skulle smage på hver et ord. Ord, der i én isoleret samtale kan være velkomne, men som i de forkerte ører kan vurderes ikke ønskelige og som efterfølgende genopstår i en mail, der giver den pågældende angst for at ytre sig fremadrettet.

Kuren er at hænge en plakat med Jean Claude Van Damme op lige ved siden af Samantha Fox eller at sige til sin kollega – hænger du ikke lige de der bryster op hjemme hos dig selv i stedet for?

Langt de fleste mennesker ved godt, hvordan man opfører sig på arbejdet. Det sidste, vi har brug for, er et initiativ, der giver enkeltpersoner vurderingsretten over deres kollegers samtaler.

-----------

Majbritt Maria Nielsen har arbejdet med juridisk formidling og lovgivning. Hun er tidligere kampagneleder for Liberal Alliance. I dag arbejder hun primært med politisk kommunikation og interessevaretagelse. Kommentaren er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Forrige artikel Bertel Haarder: Et godt og et dårligt forslag Bertel Haarder: Et godt og et dårligt forslag Næste artikel David Trads: Tre gratis råd til Løkke & Co. David Trads: Tre gratis råd til Løkke & Co.