Overblik: Her er de nye udlændingestramninger

FAKTA: Tirsdag stemmer Folketinget om en række nye udlændingestramninger, som et stort politisk flertal bakker op om. Se dem her.

Placeholder image
Foto: Simon Læssøe/ Scanpix

Bølgerne er gået højt om regeringens udlændingestramninger, der tirsdag bliver vedtaget i Folketinget, og de har trukket et væld af overskrifter i både ind- og udland.

Rød blok pånær Socialdemokraterne har dundret imod stramningerne, der blandt andet er blevet kritiseret for at være på kant med menneskerettighederne. Omvendt mener blå blok og Socialdemokraterne, at ændringen af udlændingeloven – også kaldet L87 – er nødvendig for at bremse asyltilstrømningen.

Internt i partierne har der også været uro. Flere Venstre-folk heriblandt Jens Rohde har forladt partiet på grund af de nye stramninger, mens tre socialdemokrater tirsdag går mod deres parti og stemmer nej til stramningerne. 

Hovedpunkterne i de nye udlændingestramninger:
– Flygtninge, der kommer til Danmark og får midlertidig beskyttelse, kan først få familiesammenføring efter tre år mod et år i dag. Dette punkt har mødt meget kritik, blandt andet fra FN's Flygtningehøjkommissariat, Institut for Menneskerettigheder og Amnesty. De mener, at den nye regel er et brud på Menneskeretskonventionens artikel 8 om retten til familieliv.

Det er også et af de punkter, der har gjort, at tre socialdemokrater har meddelt, at de går mod deres parti og stemmer nej tirsdag eftermiddag.

– Adgangen til at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse skærpes til som udgangspunkt seks års lovligt ophold for alle udlændinge, som desuden skal opfylde en række skærpede, grundlæggende betingelser. Dette tæller blandt andet et krav om beskæftigelse, og at ansøgeren har bestået dansk sprogprøve på niveau 2 i stedet for niveau 1, som det er i dag. Har den ansøgende udlænding begået kriminalitet, skal han/hun vente 50 procent længere end i dag.

– Alle udlændinge skal opfylde yderligere to ud af fire supplerende integrationsrelevante betingelser for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse. Og udlændinge, som opfylder de grundlæggende betingelser og alle fire supplerende integrationsrelevante betingelser, vil kunne opnå tidsubegrænset opholdstilladelse allerede efter fire år.

– Den særligt lempelige adgang til tidsubegrænset opholdstilladelse for flygtninge med flere afskaffes.

– Et af de forslag, der har været mest omtalt, er det såkaldte smykkeforslag. De nye stramninger giver politiet mulighed for at visitere en asylansøger og ransage asylansøgerens bagage med henblik på at sikre penge og værdigenstande. Samtidig kan udlændingemyndighederne beslaglægge værdierne til dækning af senere udgifter til asylansøgerens underhold.

I regeringens oprindelige lovforslag var beløbsgrænsen på 3.000 kroner, og forslaget gjaldt alle værdigenstande. Dette har dog mødt en storm af kritik fra både ind- og udland, og derfor er for eksempelvis vielsesringe og andre genstande med affektionsværdi nu undtaget. Samtidig er beløbsgrænsen blevet hævet til 10.000 kroner.

Smykkeforslaget er gået verden rundt, hvor blandt andet Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, har været på CNN og forklare sig.

– Grænsen for hvor lang tid en asylansøger kan pålægges at betale for sit eget og familiens underhold forlænges.

– De kontante ydelser til asylansøgere sættes ned med ti procent.

– Muligheden for, at asylansøgere kan indkvarteres i selvstændige og særlige boliger uden for asylcentre, afskaffes.

– Den svageste gruppe af flygtninge – kvoteflygtningene – går heller ikke regeringens stramninger forbi. Kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge ændres nemlig, så der igen indføres et kriterium om integrationspotentiale som det, VK-regeringen indførte i 2005. De omkring 500 flygtninge, som Danmark efter aftale med FN hvert år modtager, skal vælges ud fra en vurdering af, hvor let de kan integreres.

– Reglerne om inddragelse af en flygtnings opholdstilladelse på grund af ferie eller andet korterevarende ophold i hjemlandet skærpes.

– Der indføres gebyrer på familiesammenføringsområdet og for ansøgning om permanent opholdstilladelse fra flygtninge med flere.

–Varigheden af opholdstilladelser begrænses. Flygtninge med beskyttelsesstatus får ét års ophold, mens flygtninge med konventionsstatus får to år.

– Ekstraordinær asylrådgivning stoppes.

– Staten vil ikke længere betale for transporten til familiesammenførte til flygtninge i Danmark.
Kilde: ft.dk

De nye stramninger er en del af regeringens asylpakke fra efteråret, hvor 13 punkter allerede blev vedtaget.


    Politik har aldrig været vigtigere
    Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
    Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser