Regeringen tager kerneopgaver fra Moderniseringsstyrelsen: Ministerier og opgaver flyttes rundt

ROKADE: Det er ikke kun regeringen, der er forandret. Nogle ministerier er blevet slået sammen, mens andre er blevet reorganiseret eller har fået nyt navn. Få overblikket her.

Det er ikke kun navnet på ministeren, der har ændret sig i dag. Også opgaver og embedsmænd flyttes rundt, så det passer med den nye S-regerings ønsker og politiske prioriteter.

Blandt andet er det interessant, at Moderseringsstyrelsen ikke længere skal stå for overenskomstforhandlinger med de offentlige ansatte. 

Få overblikket over alle ressortomlægninger her:

Betegnelsen for Undervisningsministeriet ændres til Børne- og Undervisningsministeriet.

Betegnelsen for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ændres til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Betegnelsen for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ændres til Transport- og Boligministeriet.

Ressortansvaret for sager vedrørende indsatsen mod parallelsamfund, herunder ghettorepræsentanter og parallelsamfundsredegørelse, bliver flyttet fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til Transport- og Boligministeriet.

Sager vedrørende ældreboliger, almene boliger, studie- og ungdomsboliger, friplejeboliger, privat udlejning og byfornyelse, sager vedrørende pulje til landsbyfornyelse, sager vedrørende byggeri med videre, herunder byggeloven og bygningsreglementet, inklusive de til områderne hørende institutioner med videre, samt sager vedrørende indsatsen mod parallelsamfund, herunder ghettorepræsentanter og parallelsamfundsredegørelse, henlægges til boligministeren. Den departementale ekspedition af sager vedrørende disse forretningsområder sker i Transport- og Boligministeriet under ledelse af boligministeren og på dennes ansvar. De øvrige under Transport- og Boligministeriet hørende områder henhører under transportministerens ledelse og ansvar

Ressortansvaret for ligestillingsafdelingen med tilhørende sagsområder, herunder den koordinerende funktion på LGBTI-området, bortset fra sager vedrørende Danmarks kandidatur til FN’s Menneskerettighedsråd i 2019-2021, samt ressortansvaret for sager vedrørende fiskeri overført fra Udenrigsministeriet til Miljø- og Fødevareministeriet.

Sager vedrørende landbrug, herunder økologi, fødevaresikkerhed, fødevaresundhed og fødevareforsyning, dyrevelfærd, inklusive de til områderne hørende institutioner med videre, sager vedrørende ligestilling samt sager vedrørende fiskeri henlægges til ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling. Den departementale ekspedition af sager vedrørende disse forretningsområder sker i Miljø- og Fødevareministeriet under ledelse af ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling og på dennes ansvar. De øvrige under Miljø- og Fødevareministeriet hørende områder henhører under miljøministerens ledelse og ansvar.

Ressortansvaret for sager vedrørende dagtilbud og private pasningsordninger til børn indtil skolestart overføres fra Børne- og Socialministeriet til Undervisningsministeriet.

Ressortansvaret for overenskomstforhandlinger, løn, pension, ledelse og personale overføres fra Finansministeriet til Skatteministeriet.

De under den hidtidige minister for offentlig innovation hørende områder henlægges til finansministeren.

De under den hidtidige ældreminister hørende områder henlægges til sundheds- og ældreministeren.

Sager vedrørende koordinering af implementering af erhvervsrettet EU-lovgivning overføres fra Beskæftigelsesministeriet til Erhvervsministeriet.

Sager vedrørende såvel multilateralt som bilateralt udviklingssamarbejde, herunder bistand til Palæstina, Naboskabsprogrammet målrettet EU’s nabolande mod Øst og sydøst, Det Dansk-Arabiske Partnerskabsinitiativ samt Freds- og Stabiliseringsfonden, henlægges til ministeren for
udviklingssamarbejde. Den departementale ekspedition af sager vedrørende disse forretningsområder sker i Udenrigsministeriet under ledelse af ministeren for udviklingssamarbejde og på dennes ansvar. De øvrige under Udenrigsministeriet hørende områder henhører under udenrigsministerens ledelse og ansvar.

Økonomi- og Indenrigsministeriet og Børne- og Socialministeriet sammenlægges til et Social- og Indenrigsministerium. Dog bliver enkelte områder overført til henholdsvis Finansministeriet, Kirkeministeriet og Erhvervministeriet:

Ressortansvaret for sager vedrørende udarbejdelse af konjunkturovervågning og vurdering, statistik, bortset fra Danmarks Statistik, De Økonomiske Råd og Danmarks Nationale Reformprogram, sager vedrørende udgivelse af økonomisk Redegørelse, konvergensprogrammer og publikationen Fordeling og Incitamenter samt sager vedrørende lovmodellen overføres fra det hidtidige Økonomi- og Indenrigsministerium til Finansministeriet.

Ressortansvaret for den russiske begravelsesplads på Bornholm overføres fra det hidtidige Økonomi- og Indenrigsministerium til Kirkeministeriet.

Ressortansvaret for Kommunekredit overføres fra det hidtidige Økonomi- og Indenrigsministerium til Erhvervsministeriet.

Læs hele indstillingen her.

,

Forrige artikel Holstein om nyt ministerhold: Frederiksen har fundet flere ideologer end teknokrater Holstein om nyt ministerhold: Frederiksen har fundet flere ideologer end teknokrater Næste artikel Frederiksen sagde Frederiksen sagde "helhjertet tak" til "en af de tungeste, sværeste og dygtigste" modstandere