Riisager: Ingen vej uden om de nationale test

TEST: Elever er forpligtede til at tage de nationale test, skriver undervisningsministeren i et svar til Alternativet. Testene sikrer, at folkeskolen ”udvikler sig i den rigtige retning,” forklarer hun.

Folkeskole-forældre kan ikke lade børnene blive hjemme, når der er test i skolen.

Det slår undervisningsminister Merete Riisager (LA) fast i et aktuelt udvalgssvar til Alternativet.

Partiet havde bedt ministeren vurdere skoleforældres mulighed for at nægte deres børn at deltage i testene.

Svaret er ganske entydigt fra Merete Riisager.

”For elever i folkeskolen indebærer undervisningspligten også, at forældremyndighedsindehaveren (...) skal medvirke til, at barnet opfylder undervisningspligten, og ikke må lægge hindringer i vejen herfor,” skriver hun.

Det gælder derfor også de nationale test, som er et af ”flere obligatoriske elementer i folkeskolen,” som ministeren definerer det.

”Der findes ikke en generel fritagelsesmulighed herfor, ligesom man heller ikke kan blive fritaget generelt fra fx geografi eller matematik. Det samme gælder for folkeskolens prøver,” lyder forklaringen i svaret, som kan læses i sin fulde længde her.

Afviser at ændre på reglerne
Alternativet havde samtidig bedt undervisningsministeren oplyse, om hun vil ændre på lovgivningen, så det bliver tilladt for forældre at undtage deres børn fra testene.

Det afviser ministeren imidlertid, ligesom hun forsvarer værdien af testene.

”De nationale test handler om løbende at måle elevernes faglighed på et rimelig overordnet niveau på en ensartet måde på tværs af landet,” skriver hun og tilføjer blandt andet:

”Jeg agter ikke at tage initiativ til at ændre på lovgivningen. De nationale test giver overblik, skaber gennemsigtighed og er med til at sikre, at folkeskolen udvikler sig i den rigtige retning.”

”Forældre, som ikke ønsker, at deres børn skal deltage i testene, har med de gældende regler mulighed for at vælge et andet undervisningstilbud end folkeskolen.”

ALT: En lille åbning?
Merete Riisager noterer sig dog, at elever med særlige behov kan fritages fra test, ”hvis skolens leder vurderer, at eleven ikke kan gennemføre testen på særlige vilkår.”

Skolelederen kan således fritage en elev, ”hvis det vurderes, at eleven ikke kan gennemføre en test med et resultat, der kan bidrage til at kvalificere den løbende evaluering.”

Selvom Alternativets Carolina Magdalene Maier er en smule usikker på, hvordan den del af svaret præcis skal tolkes, håber hun, det er en lille åbning fra ministeren. Under alle omstændigheder vil Alternativet i den kommende tid forsøge at prikke huller i lovgivningen omkring de nationale test.

”Ministeren har tidligere været imod det obligatoriske element af de nationale test, så der kan måske være en vej frem,” siger Carolina Magdalene Maier med tilføjelsen:

”At man på denne her måde siger, at børn skal deltage i en test, som forskere ikke mener har stor gyldighed, er simpelthen problematisk. Det handler grundlæggende om den enkelte forældres ansvar for, hvad de ønsker, deres børn skal deltage i.”

Forrige artikel Voldsstraffe hævet med lang forsinkelse Voldsstraffe hævet med lang forsinkelse Næste artikel EU gør fælles front mod briterne EU gør fælles front mod briterne