Sådan bliver man departementschef

ANSÆTTELSE: Intellektuel kapacitet, robust og rodfæstet, selvindsigt, bredt netværk, politisk tæft samt erfaring, erfaring og mere erfaring. Det er blot nogle af kriterierne for at blive departementschef. Se listen over alle de ønskede kompetencer her.

31. Så mange forskellige kriterier skal du sætte flueben ved, inden du ansøger om at blive departementschef. 

Altinget har fået aktindsigt i Moderniseringsstyrelsens dokumenter for rekruttering af departementschefer. Herunder en departementschefprofil, der viser, hvilke kriterier en kommende departementschef med fordel kan besidde. Kompetencerne og erfaringerne, ansøgeren skal have, spænder bredt. Overordnet set er der seks kriterier, ansøgeren skal sætte kryds ved. Foruden stærke personlige kompetencer er det blandt andet erfaring fra en politisk ledet organisation, erfaring fra andre sektorer og erfaring med økonomi- og virksomhedsstyring.

Ud over de mange kriterier, der ses i skemaet nedenfor, lægges der yderligere vægt på den pågældende ansøgers dokumenterede resultater fra tidligere ansættelser. I profilen pointerer Moderniseringsstyrelsen desuden, at relevans og vægtning af de mange forskellige kriterier kan variere fra ministerområde til ministerområde, og at kriterierne ikke er stillet op i prioriteret rækkefølge.

Rekrutteringskriterier Erfaring og kompetencer

1. Besiddelse af relevante
personlige kompetencer

 • Stærke kommunikative evner
 • Intellektuel kapacitet
 • Gennemslagskraft
 • Robust og rodfæstet
 • Fleksibel
 • Relationel forståelse
 • Beslutnings- og resultatorienteret
 • Selvindsigt
 • Energi

2. Erfaring fra politisk
ledet organisation

 • Erfaring med politisk betjening og
  og rådgivning, herunder om 
  politiskstrategiske emner
 • Erfaring med ledelse og/eller
  betjening af politisk styret
  organisation
 • Erfaring/resultater vedrørende
  håndtering af større enkeltsager
  og uforudsete hændelser
 • Erfaring med håndtering af medier
 • Evne til at lade den daglige
  ledelsespraksis afspejle
  grundværdier om almeninteresse,
  åbenhed, retssikkerhed, ligebehandling,
  uvildighed, saglighed, inddragelse og 
  det repræsentative demokrati
3. Dokumenterede resultater
som leder, herunder erfaring
med organisationsudvikling
 • Resultatskabelse på områder, der er
  generelle for den offentlige sektor, for
  eksempel effektivisering eller
  fusionsledelse
 • Analyse- og beslutningskraft samt
  erfaring med kompetent at eksekvere
  løsninger på komplekse problemstillinger
  og processer
 • Erfaring med ledelse af
  driftsorganisationer med forskellige
  konkrete udfordringer
 • Evne, erfaring eller kompetencer
  inden for strategisk ledelse 
 • Forhandlings- og samarbejdsevner
 • Erfaring med forandringsledelse og
  eksekvering af organisationsforandringer

 • Rekruttere og udvikle en ledergruppe,
  så medarbejderes og lederes potentiale
  udnyttes, herunder identificering af
  ledertalenter 

4. Erfaringer fra andre
sektorer, områder og
lignende
 • Jobmæssig baggrund, der har bibragt
  et bredt netværk med interessenter på
  pågældende ressort 
 • Forudgående ansættelse på andet område
  i den offentlige sektor, privat virksomhed
  eller lignende. 
 • Erfaring med at skabe brede netværk, 
  herunder til andre dele af den offentlige
  sektor, organisationer og erhvervslivet
 • Erfaring fra internationale beslutningsfora,
  for eksempel hvis det er et EU-tungt
  område 
5. Viden om ministeriets
faglige områder og centrale
interessenter
 • Viden om specifikke krav, der knytter
  sig til det pågældende ministerområde
  eller sektorindsigt 
6. Erfaring med økonomi-
og virksomhedsstyring
 • Forståelse af det styringsmæssige
  set-up på området
 • Praktisk erfaring og solidt kendskab til
  driftsmæssig styring fra offentlige eller
  private virksomheder
 • Erfaring med budgetarbejde og/eller
  bevillingsmæssig styring af offentlige
  organisationer 
 • Erfaring med strategisk brug af
  digitale løsninger
 • Indblik i samspillet mellem centrale
  parter eller interessenter.  

,

Forrige artikel Ansatte skyld i mange udbrud af roskildesyge Ansatte skyld i mange udbrud af roskildesyge Næste artikel Penge til jordemødre møder kritik Penge til jordemødre møder kritik
Dagens overblik: Mette Frederiksen varsler økonomiske reformer til sommer

Dagens overblik: Mette Frederiksen varsler økonomiske reformer til sommer

NYHEDSOVERBLIK: Statsministeren vil snart tage hul på arbejdet med at øge den danske arbejdsstyrke. Alle partiernes frontfigurer skal på talerstolen i en partilederdebat på Christiansborg. Og to partier ønsker Støjberg dømt for at tale usandt for Folketinget. Få dagens politiske overblik.