Søren Pind vil støtte jobfokus og hurtige studerende

UDDANNELSE: Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) vil gøre uddannelsesinstitutionernes økonomi afhængig af de studerendes overgang til job. Det er ét af elementerne i ministerens udspil.

Foto: Lars Svankjær/Uddannelses- og Forskningsministeriet
Mads Bang

Milliarderne til videregående uddannelser skal fordeles på en nye måde.

Det længe ventede udspil til et nyt bevillingssystem blev her til morgen offentliggjort, og hvis uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) kan finde flertal i Folketinget står uddannelsesinstitutionerne overfor flere store ændringer.

Ministerens forslag rummer to nye initiativer og en ny udgave af det taxameter, som den nuværende model bygger på. I dag fordeles bevillingerne alt efter, hvor mange studerende der er på den enkelte uddannelse.

”Vi skaber mere frirum til ledelse hos institutionerne med den nye model, og vi stiller samtidig rammer op, der belønner rigtig gode uddannelser, og at de studerende gennemfører og kommer i job,” siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind i en pressemeddelelse om forslaget.

Nyt grundtilskud
Uddannelserne vil med den nye model få et fast grundtilskud, som vil udgøre omkring 20 procent af de samlede bevillinger. Det skal give institutionerne mulighed for at prioritere strategiske mål.

Samtidig foreslår ministeren, at der ydes et særligt ekstra tilskud til uddannelsestilbud uden for de fire største byer.

Kvalitet og beskæftigelse
Regeringen foreslår, at omkring 10 procent af bevillingen skal gøres afhængig af opfyldelsen af en række mål.

Det drejer sig om kvalitet i uddannelserne, tidligere færdiggørelse, og at de studerende kommer hurtigt i job, når de er færdiguddannede.

Aktivitet fylder mest
Den hidtidige model, som har været baseret på antallet af studerende, afløses af et aktivitetstilskud, som skal dække omkring 70 procent af bevillingerne.

Taksterne for forskellige uddannelsestyper vil stadig variere. På erhvervsakademi-området er der lagt op til en forenkling af taksterne, så der i stedet for 49 forskellige skal være 10. Samtidig er der forslag om at hæve de laveste takster.

På universitetsområdet vil regeringen fastholde de nuværende takster.

Dokumentation

Grundelementer

Forslaget til nyt bevillingssystem har tre grundelementer:

Grundtilskud (cirka 20 procent)
Aktivitetstilskud (cirka 70 procent)
Kvalitets- og resultattilskud (cirka 10 procent)


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Søren Pind

Bestyrelsesformand, Danish Cyber Defence, formand, The Danish Ronald Reagan Society, fhv. uddannelses- og forskningsminister, MF (V)
cand.jur. (Københavns Uni. 1997)

0:000:00