Selvom studenterorganisationerne tager positivt imod det nye HyperCard, der betyder billigere transport, efterlyser de langt bedre transportforhold for de unge i udkantsområderne.

Studerende kræver bedre transport i yderområder

18. marts 2011 kl. 10:24
RABATKORT: Partierne bag trafikforliget har vedtaget en aftale, der gør det billigere for unge på ungdomsuddannelserne at bruge den kollektive transport. De studerende er glade for tiltaget, men efterlyser langt bedre transportmuligheder i yderområderne.
| Flere
Billige bus- og togbilletter til studerende er et skridt på vejen, men hvis unge i yderområderne skal tage en ungdomsuddannelse, skal transportmulighederne også forbedres. Det mener Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) og Erhvervsskolernes Elev-Organisation (EEO).

"Det er ikke nok at gøre transporten billigere, hvis kvaliteten ikke samtidig øges. Specielt i yderområderne er det et stort problem for de unge at komme til og fra deres uddannelse, og det er derfor rigtigt vigtigt at sørge for ordentlige transportmuligheder," siger Frederik Gjørup Nielsen, der er formand for DGS.

Udmeldingen kommer efter, at alle partier i Folketinget undtagen Enhedslisten onsdag besluttede at indføre en toårig forsøgsordning med et nyt pendlerkort for unge, det såkaldte HyperCard, til den kollektive trafik.

For 300 kr. om måneden kan unge mellem 16 og 19 år, der går på en ungdomsuddannelse, få fri lokal bustrafik i hele Danmark, fri adgang til al kollektiv trafik inden for det takstområde, hvor man bor og rabat på togrejser mellem takstområder - det, der i dag svarer til DSB Wildcard.

Transportafstand er afgørende for skolevalg
Udbuddet af offentlig transport har også stor betydning for de unges valg af ungdomsuddannelse. Det viser en ny analyse fra Danske Regioner. Undersøgelsen viser, at transportafstanden - og dermed den tid man bruger på transport - er helt afgørende for, om unge tager en ungdomsuddannelse.

Derudover konkluderer undersøgelsen, at i de kommuner, hvor færrest unge gennemfører en ungdomsuddannelse, har de unge i gennemsnit cirka 50 procent længere til deres uddannelse end i de kommuner med høje gennemførselsprocenter. DGS mener derfor, at det er rigtigt vigtigt at sørge for, at de unge i yderområderne får bedre transportmuligheder:

"Søgningen til gymnasier i yderområderne har været dalende i nogle år - og vi kan se, at der er større frafald på de gymnasier, der er sværest at komme til og fra med den offentlige transport," siger Frederik Gjørup Nielsen.

Stort frafald på skoler i yderområder
Samme billede tegner sig for erhvervsskolerne. Ifølge Erhvervsskolernes Elev-Organisation (EEO) ligger mange af de store erhvervsskoler langt ude for lands lov og ret, og for mange studerende uden kørekort er der ikke andre alternativer end den offentlige transport. Og hvis den er for ringe, betyder det, ifølge EEO, et stort frafald fra uddannelserne:

"Der er mange eksempler på, at studerende skal sidde og vente en hel time, før undervisningen går i gang, fordi det ikke passer sammen med den offentlige transport. Den naturlige konsekvens af dette er, at folk falder fra - og det betyder, at mange unge i udkantsområderne ikke får en uddannelse," siger Sune Baldus, der er formand for EEO.

Og selvom EEO tager godt imod de kommende prisnedsættelser, mener organisationen, at der skal kigges godt og grundigt på transportmulighederne i yderområderne, og på hvordan man bedst muligt sikrer ordentlige transportforhold til uddannelsesstederne.

"Vi har desværre set mange transportomlægninger, der har betydet, at flere busruter, der kørte til uddannelsesstederne, er blevet nedlagt på grund af besparelser," siger Sune Baldus.

SF bakker studerende op
Trafikordfører Anne Baastrup fra SF bakker fuldstændig op om studenterorganisationernes ønske om bedre transportmuligheder:

"Kritikken er fuldstændig rigtig. Det er helt nødvendigt at kigge på det her, og hvis vi vinder næste valg, vil vi sætte fokus på at forbedre den kollektive trafik i udkantsområderne, så de unge kan komme i skole," siger Anne Baastrup og påpeger, at det har ført til enorme besparelser og drastiske prisstigninger, at regeringen har fjernet en række tilskud til den kollektive transport.

Regeringen og Dansk Folkeparti vedtog så sent som i december sidste år et lovforslag som en del af genopretningspakken, der betød store prisstigninger på op til 70 procent på unges månedskort til den offentlige transport.

Og selvom Anne Baastrup er glad for den nye aftale, mener hun, at der er tale om en kovending fra regeringens side:

"Jeg er glad for, at regeringen har besindet sig og er gået væk fra de tåbelige besparelser, som ikke mindst har ramt de unge, der bor i yderområderne, siger Anne Baastrup.

V: De unge må gå til kommunerne
Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen anerkender, at der har været store prisstigninger siden årsskiftet, men afviser fuldstændigt, at regeringen har foretaget en kovending.

"Vores mål har hele tiden været at få flere ind i den kollektive trafik, og den aftale, vi har lavet nu, kan slet ikke sammenlignes med den ordning, der betød prisstigninger," siger Kristian Pihl Lorentzen.

Han mener, at de studerende blander tingene sammen, når de i forbindelse med den nye aftale om prisnedsættelser også efterlyser bedre transportforhold i yderområderne:

"Vi gør det billigere og mere attraktivt for unge at bruge den kollektive transport, og det har ikke noget med udbuddet at gøre - det er en helt anden sag. De unge kan fremsætte deres ønsker til deres kommune og region, for det er dem, der bestemmer antallet af ruter, og hvor ofte busserne skal køre," siger Venstres ordfører.

Trafikselskaberne positivt overraskede 
Også Trafikselskaberne i Danmark hilser det nye forslag meget velkommen og mener, at det er en god udvikling for den kollektive trafik.

"Vi blev positivt overraskede, da vi fik kendskab til forslaget, og vi vil selvfølgelig medvirke positivt til gennemførelsen af forslaget. Vi håber, at alle Folketingets partier bakker op om forslaget," siger Thomas Kastrup-Larsen, formand i Trafikselskaberne i Danmark.

Trafikselskaberne i Danmark håber derfor på en snarlig henvendelse fra Transportministeriet om den praktiske gennemførelse af forslaget og en drøftelse af de økonomiske konsekvenser.

Dokumentaion

Det nye HyperCard:

Unge mellem 16-19 år, der går på en ungdomsuddannelse, vil fremover for 300 kr. om måneden få:

  1. Fri lokal bustrafik i hele Danmark
  2. Fri adgang til al kollektiv trafik inkl. f.eks. S-tog og lokalbaner indenfor det takstområde, hvor man bor.
  3. Rabat på togrejser mellem takstområder svarende til vilkårene på et DSB Wildcard - det vil sige 50 pct. rabat mandag-torsdag og lørdag samt 25 % rabat fredag og søndag.

Hypercard er en toårig forsøgsordning. Ordningen vil koste ca. 200 mio. kr. om året, der foreslås finansieret af den store buspulje, der blev afsat med trafikaftalen fra januar 2009.

Ordningen skal gælde fra 1. august 2011.

Kilde: Transportministeriet og pressemeddelse fra Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen.

 
Altinget | Transport
 
Altinget | Uddannelse

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK