Medicin
(Foto: www.colourbox.dk)

Sundhedsminister varsler indsats mod medicinpriser

21. maj 2012 kl. 15:02
MEDICIN: Oven på statsrevisorernes kritik af VK-regeringens medicinpolitik taler sundhedsministeren for et politisk indgreb for at dæmpe prisstigningerne.
| Flere

Priserne på sygehusmedin skal ned. Det er meldingen fra sundhedsminster Astrid Krag (SF), få dage efter at statsrevisorerne har kritiseret VK-regeringens indsats over for de stigende medicinudgifter. 

"Jeg har allerede sat gang i arbejdet med at se på, hvordan vi sikrer de lavest mulige priser på sygehusmedicin. Det er dog for tidligt at sige noget om den konkrete model endnu," skriver sundhedsminister Astrid Krag i en mail til Altinget.

Meget tyder på, at regeringen er på vej med en dansk version af det såkaldte referencepris-system.

Her sætter staten en makspris udregnet efter et gennemsnit af de billigste priser i en række lande med lave priser. Formelt er det stadig fuldt lovligt at markedsføre i udlandet, fordi den sundhedsmæssige godkendelse af produktet foregår på EU-plan. Men kræver en medicinproducent alligevel en højere pris, så må sygehusene ikke købe dette præparat, kan politikerne beslutte.

Systemet kan indrettes på flere måder, men ofte har den norske model været nævnt.

Tre tegn på, at priskontrol er på vej
Tre forhold peger på, at regeringen er på vej med en dansk version af et referencepris-system.

For det første konkluderer Rigsrevisionen i sin seneste rapport, at VK-regeringen afviste at benytte sig af et sådant system, selv om det blev foreslået af en tværministeriel arbejdsgruppe. I stedet indgik VK-regeringen en aftale med lægemiddelindustrien, hvor de forpligtede sig til at give en rabat på fem procent.

Pilen peger også på et referenceprissystem, fordi S og SF i 2010 i udspillet "En håndsrækning til regionerne" tog arbejdsgruppens forslag op.

"De danske sygehuse skal desuden ikke betale mere for medicinen end i andre lande. Det opnår vi ved at indføre et referenceprissystem som i Norge, der ifølge Sundhedsministeriets eksperter betaler væsentlig mindre for medicinen end Danmark," skrev de to partier dengang i udspillet. Tiltaget er dog ikke nævnt i regeringsgrundlaget.

Sidst skal også nævnes, at regionerne længe har ønsket, at Danmark indfører et referencepris-system.

Lif: Lad os tale om det
Lægemiddelindustriforeningen mener, at regeringen bør lave en ny aftale med industrien i stedet for at gå nye veje.

"Vi har i dag skrevet til sundhedsministeren. Vi foreslår, at vi tager et møde snarest muligt, hvor vi ser på det "problem", som Rigsrevisionen har påpeget, siger Henrik Vestergaard i dag i et interview med Altinget (se linkboks). Han mener dog, at Rigsrevisionen har misforstået sagens sammenhæng.

Konservative mener også fortsat, at man bør sikre lavere medicinpriser ved at lave en aftale med industrien i stedet for et referencepris-system.

"Jeg er ikke overbevist efter at have læst Rigsrevisionens rapport. Hvis valutakurserne i referencelandene ændrer sig, kan systemet vise sig ikke at virke. Derfor mener jeg, at man i første omgang skal gå efter at få en ny aftale," siger Benedikte Kiær (K)

 
Altinget | Sundhed

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK